Byfält, Bruno

F. 30.1.1908

D. 31.3.2001

 

Förre landskapsredaktören för Hufvudstadsbladet i Österbotten Matts Bruno Byfält avled den 31.3.2001 i Vasa i en ålder av 93 år. Han var född den 30 januari 1908 i Påras by i Kronoby, där han också växte upp.

Journalistiken var Brunos stora livsgärning och intresse, förutom dokumentationen av roliga och halvsanna historier från Karlebynejden och en krönikebok om tunga sektion 17, "Tigerns sektion 1941- 1944". Som barn upplevde han den ryska tiden närmast genom de ryska soldater som var stationerade i hembyn.

Sitt skrivande påbörjade han redan som 14-15-åring, då han sände in roliga historier till Allas Krönika. År 1929 blev han prenumerantombud förHufvudstadsbladet, han var då 21 år. Innan han övergick helt till tidningsbranschen var han agent för Singers symaskiner och hade egen bil. Till att börja med var han också lokalkorrespondent för Österbottningen och Vasabladet.

År 1938 blev han inspektör för Hufvudstadsbladets norra distrikt som redaktörmed egen redaktion i Vasa, en enmansredaktion. Till redaktionen skulle de olikalandsortskorrespondentema leverera sitt nyhetsmaterial, som sedan redigerades till notiser. Det arbetet skötte Bruno jämsides med sitt eget dagliga skrivande,det egentliga redaktörskapet. Under kriget redigerade han och utgav fälttidningen "Sjuttons pojkar". Han hörde nämligen till 17 :e artillerisektionen. Efter kriget öppnade han redaktionen i Vasa på nytt. 

Sin första kamera fick Bruno Byfält av tidningen 1936. Några år senare begåvades han med en spegelreflexkamera av 78 märket Rolleicord. Med den förevigade han många vyer och människor från Österbotten och från de olika frontavsnitt där han deltog i kriget. Han var i Hufvudstadsbladets tjänst till pensioneringen 1974.

Bruno Byfälts stora intresse vid sidan av journalistiken var medlemskapet I Svenska klubben i Vasa från slutet av 1940-talet. Han innehade olika förtroendeuppdrag och var dess ordförande 1970- 72. I biljardspel inom klubben vann han många priser. Odd Fellow-medlem var han sedan 1954. Han varockså aktiv inom Karlebynejdens hembygdsförenings lokalavdelning i Vasa, bl.a. som dess sekreterare.

För sina insatser har han tilldelats ett antal förtjänsttecken, däribland Finlands Vita Ros orden och Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj . Sompensionär reste han mycket tillsammans med fru Margit. Somrarna tillbringade de på lantstället i Esse. "Skratt lagom" -böckerna med sanna och halvsanna roliga historer från Karlebynejden gav han ut åren närmast efter sin pensionering. 

Kännetecknande för Brunos humor var att han ofta berättade någonting roligt utan att själv skratta. Vi minns honom som journalist, humorist och en äkta fosterlandsvän.

 

KIM BYFÄLT