Bäckman, Helmer W:son

f. 22.6.1924

d. 28.12.2002

Hembygdsrådet Helmer W:son Bäckman avled den 28.12.2002 på Stengårds sjukhus i Helsingfors. Han föddes den 22 juni 1924 i Helsingfors. Sin folkskola gick han i Kronohagens svenska folkskola och studentexamen tog han som privatist i Svenska samskolan i Helsingfors 1945. Han var anställd på Finska krigsförsäkringspoolen 1940–44 och verkade därefter som lärare på olika håll i huvudstaden. Han var i sin ungdom även aktiv inom nationslivet. Han grundade Svenska studenters intressebyrå IB i Helsingfors och var dess första föreståndare.

Mellan 1956 och 1986 drev han ett eget notariat i Helsingfors och Västra Nyland. Åren 1963–1966 arbetade han som kamrer hos Stiftelsen för Åbo Akademi och som disponent för Åbo Teater. Hans livsgärning förknippas i första hand med Lojobygden, där han kraftfullt verkade för den svenska kulturen och språket på olika sätt. Han blev ny stiftare för Lojosamfundet, som tidigare hade verkat i Helsingfors, men nu år 1966 etablerade sig i Helmer W:sons eget hem i Lojo. Inom Lojosamfundet hade han flera olika vakanser, han var dess sekreterare, pressekreterare och arkivföreståndare. Han redigerade inalles 48 nummer av Lojosamfundets skriftserie Lojoana. På den tiden blev Lojosamfundet ett mycket synligt språkrör. Samfundet bevakade intensivt de svenska intressena i stort och smått. Helmer W:son Bäckman var regional redaktör för tidningen Västra Nyland i närmare tjugo år med stationering i Lojo, men han medverkade aktivt även i Björneborgs Tidning, Åbo Underrättelser, Hangötidningen, Hufvudstadsbladet och Svenskbygden. Helmer W:son Bäckman var inte en kompromissernas man, han var modig och viljestark och han drev kraftfullt sina projekt och åtaganden. Han tog fortlöpande initiativ till olika projekt. Det kunde gälla ortnamn eller gatunamn, men det kunde också handla om hembygdsböcker, historiker eller estlandssvenska projekt. Han var bibliofil och tog initiativ till flera framgångsrika bokprojekt. Bland dem kan nämnas Marianne Blomqvists uppmärksammade bok om svenska ortnamn i Estland.

Det svenska språket värnade han om i vått och torrt. Många konkreta resultat av hans verksamhet kan ännu skönjas i Lojobygden. Mycket av detta tas i dag för givet, de flesta har inte en aning om att det har krävts en envis och viljestark person att initiera eller genomföra dem. År 1993 förlänades Helmer W:son Bäckman hembygdsråds titel och värdighet. Bakom initiativet stod Lojosamfundet, Finlands svenska hembygdsförbund och Svenska folkskolans vänner. År 1995 överlämnade hembygdsrådet Bäckman till Svenska folkskolans vänner en betydande donation. På hans initiativ grundade föreningen ”Hembygdsrådet Helmer W:son Bäckmans fond för den svenska saken”. Helmer W:son Bäckman var i vissa avseenden krävande, han ville att alla finlandssvenskar skulle ta sin identitet på fullt allvar och leva upp till vad det förpliktigade. Svenska på stan var inte för honom något temaår utan en allvarlig sak. Helmer W:son var en vänsäll person. Den som en gång fick honom till sin vän, behövde aldrig tvivla på hans uppriktighet.

CHRISTOFFER GRÖNHOLM