Carlsson, Sune

F. 21.4.1935

D. 19.3.1993

 

Häradshövding Sune Carlsson från Finström Ämnäs avled hastigt den 19 mars 1993. Han var född den 21 april 1935 i Mariehamn med rötter i Föglö och Sottunga. 

Sune Carlsson var en av självstyrelsens stora förkämpar och myntade under sin talmansperiod "Åland – Fredens öar". Hans goda relationer över blockgränserna var omvittnade. Han var dessutom en stor idrottsentusiast och gillade särskilt segling, motion och tennis. Han spelade regelbundet med bland annataktiva politiker och det var också på tennisplanen livslåga slocknade. 

Sune Carlsson blev student från Ålands lyceum 1955 och jur.kand. Vid Helsingfors universitet 1961. 

Sistnämnda år kom han till landskapsstyrelsen som yngre sekreterare. Därefter arbetade han två år vid Ålandsbankens notariat och 1966 blev han vicehäradshövding. Samma år tillträdde han som lagberedningschef och 1976 blev han häradshövding vid Ålands domsaga. 

Under studieåren arbetade Sune Carlsson vid tullkammaren i Mariehamn och 1981 lämnade han häradshövdingsstolen för att en kort period pröva på chefredaktörsjobbet vid Ålandstidningen. Den utsatta positionen var ingenting för den vänsälle Sune Carlsson. I sin avskedsintervju sade han att han aldrig tidigare fätt så mycket på huden som under de fyra månaderna vid Ålandstidningen. Han fann sig inte lämplig somtidningsman och ansåg sig inte vara den människotyp som kunde jobba under svår tidspress och samtidigt prestera sitt bästa. Han ansåg dock att det var en lärorik tid med många nyttiga erfarenheter. Han satt också senare i Ålands tidnings tryckeris styrelse. 

Landstingsman för centern blev Sune Carlsson 1979 och åren 1983-87 innehade han självstyrelsens högsta politiska post som landstingets talman. 

Sune Carlsson gjorde en stor insatsför självstyrelselagsrevisionen som medlem i den åländska parlamentariska kommitten, i Ålandskommitten och I den tjänstemannakommitte under justitieministeriet som finslipade lagen. 

Åren 1982-83 var han medlem I Ålandsdelegationen och han fungerade som sekreterare i landstingets finansutskott, i lag- och ekonomiutskottet samt en tid som ordförande i lagutskottet. 

Sune Carlssons jobb gjorde många gånger att han inte hade den tid för och med familjen som han önskade. Hela familjens stora intresse var nämligen segling. 

Med Sune Carlssons bortgång förlorade Åland inte bara en av självstyrelsens stora förkämpar, han var populär långt utanför Ålands gränser. Känd föratt inte söka strid, utan söka sak. Att föra en sansad diskussion utan att höja rösten var en naturlig sak för den kunnige,sympatiske och progressiva häradshövdingen.

 

ANNA-LISA ENSTRÖM