Cavonius-Wrede, Gunnel

F. 5.2.1938

D. 23.9.2019

Gunnel Julia Maria Cavonius-Wrede somnade in omgiven av sina tre barn. Gunnel föddes i Helsingfors som barn till professor, skolrådet Gösta Cavonius och folkskolläraren Margit Cavonius f. Stadius. Gunnel hade en äldre syster, Märta, och en yngre bror, Torsten. Gunnel blev student vid Laguska skolan 1956 och filosofie kandidat vid Helsingfors universitet 1961, ett år efter att hon gift sig med Johan Wrede, filosofie doktor, litteraturhistoriker och professor. Redan i gymnasiet tyckte Gunnel mycket om psykologi; Arvo Lehtovaaras bok var hennes bibel och under studietiden var hon aktiv i föreningen för psykologistuderande.

Under åren 1963-1964 studerade både Gunnel och Johan i Chicago i USA. De fick tre barn inom två år; Georg Henrik i USA 1964 och tvillingarna Alexander och Matilda i Finland 1966. Barnen och de fyra barnbarnen var en stor källa till glädje för Gunnel. Efter USA-vistelsen arbetade Gunnel vid Åbo Akademi och vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Hon skötte barnen så att deras far kunde koncentrera sig på sin forskning. Envishet och finurlighet var starka personlighetsdrag hos Gunnel och de märktes i familjens vardag. Gunnel forskade också själv och deltog i ett projekt inlett av Yrjö O Alanen om barn till mammor som hade insjuknat i schizofreni. År 1984 disputerade hon med avhandlingen ”Vulnerability to schizophrenia: a theorethical and empirical approach”. I förordet till avhandlingen, som hon dedicerade till sin far – Gunnel var pappas flicka – skriver hon att det finansiella stöd hon lovats för projektet hade dragits in. Därför forskade hon under nätter, veckoslut och lov, vilket var tungt för familjen. Hon hade svårt att förlåta sig själv för att hon slutförde studien. Efter disputationen sa Gunnel genast att det var slutforskat, nu ville hon hjälpa människor. 1981 inledde hon en sexårig utbildning till psykoanalytiker vid Therapeia-Stiftelsen, där hon fann sin yrkesmässiga plats. Då hon fick sitt diplom 1987 blev hon genast sekreterare vid avdelningen för internationella ärenden i Therapeia-yhdistys. Hon deltog i att organisera flera nordiska kongresser. I sin utbildningsgrupp var Gunnel en samlande kraft och den som ordnade träffar. Hon initierade gruppens första träff i sitt hem. Så uppstod en tradition att gruppen träffades några gånger per år i varandras hem. Hennes kulturella bakgrund, allmänbildning och vänlighet var betydelsefull.

Gunnel tog dubbelnamnet Cavonius-Wrede i samband med skilsmässan 2005. Hon gjorde en lång karriär och var också mångårig ledamot vid Samfundet Folkhälsan. Hon tog emot patienter nästan ända tills hon insjuknade i cancer. Hon var en lyhörd och finkänslig lyssnare, hade ett levande intresse för sina medmänniskor och kunde formulera sådant som annars inte sades ut. Hon gav plats åt det osagda. Gunnel hade förmågan att resonera kring svåra situationer och lyfta dem till en annan nivå. Hon kunde formulera verkligheten utan att någonsin kränka människors integritet. Hon lyssnade med hjärtat på var och en – på orden och på tystnaden bortom dem. Det sägs att vi dör två gånger – då vi slutar andas, och då vårt namn inte längre nämns. Vi vill behålla Gunnels minne inom oss som en källa till glädje och tillförsikt.

Anne-Charlotte Söderström Mirja Malmberg kolleger och nära vänner