Collin, Harry

Harry Collin

Född: 17.12.1935

Död: 13.1.2011

Vicehäradshövding Harry Antti Collin avled efter en kort tids sjukdom den 13 januari 20n i Helsingfors. Han var född i Helsingfors den 17 december 1935. Han avlade studentexamen på latinlinjen i Svenska Normallyceum 1954, blev juris kandidat 1960 och vicehäradshövding 1963. Han började sin bana som advokat i advokatbyrån Roschier-Holmberg & Waselius 1960 och kallades 1963 till bolagsjurist i Finska Kabelfabriken, en självständig del av Nokia-gruppen. Efter fusionen 1965 som ledde till koncernen Oy Nokia Ab blev Collin ansvarig för finans- och skattejuridiska frågor. År 1969 utnämndes han till biträdande direktör med ansvar för utvecklandet av bolagets organisation. Från 1974 till sin pensionering 1996 var Collin också direktionens och sedermera styrelsens sekreterare, en uppgift som bland annat inbegrep ansvar för Nokias bolagsstämmor.

Harrys utbildning, gedigna språkkunskaper och mångsidiga bildning skaffade honom många kontakter och förtroendeuppdrag i samhället. Han hade en bred intressesfär och var speciellt intresserad av alpvandring samt av politisk historia, opera och konst. Han hade målarpåbrå, konstnären Marcus Collin var hans farfarsbror. Själv betraktade han sig också som målare fast på plankstrykarlinjen. Redan som ung började han bygga upp en konstsamling som sedermera blev imponerande. Han förvärvade närmast verk av unga konstnärer som han ansåg hade en framtid och han träffade ofta rätt. Hans konstkännedom och intuition kom till sin rätt då han fungerade som ordförande i museinämnden (styrelsen) för Amos Andersons konstmuseum. I den positionen var han ett starkt stöd för museets direktör när det gällde konstförvärv, utställningar och ekonomi. Han var vid sidan av sitt ordinarie arbete under många år Nokias konstintendent. Han var också ordförande i Svenska folkskolans vänners förvaltningsråd samt en av de tolv föreningsmedlemmarna i Konstsamfundet. Harry Collin var en markant och respektingivande person som inte blott till det yttre höjde sig över mängden. Konservativ till sin läggning spädde han stundom med teatralisk talang ytterligare på en smula för att branda sig som en konservativ gentleman av den gamla stammen. Långt innan den föga initierade allmänheten insett Ronald Reagans förträfflighet var Collin övertygad om hans storhet och gladde sig åt hans stadigt ökande berömmelse. I diskussioner kunde han med kvick engelsk humor snabbt turnera en replik, han blev aldrig svaret skyldig. Som f.d. advokat kunde han ge prov på en oförblommerad advokatyr när han ville roa sitt sällskap. Harry Collin sörjs närmast av hustru Kaija, barn, barnbarn och syskon samt av många goda vänner.

Leif Rotkirch, kollega och vän