Cronstedt, Eirik

f. 3.12.1911

d. 10.8.2004

Ekonomierådet, friherre Eirik Cronstedt avled den 10 augusti 2004 i Ekenäs, 92 år gammal och till sin sista dag lycklig på sommarvillan i Bromarf. Eirik Cronstedt föddes i Grankulla den 3 december 1911. Han valde efter nästsista klassen i Nya Svenska Samskolan att utbilda sig för skräddaryrket 1929-32 och inledde sin karriär hos Taylor, Stockmanns skrädderi, samt kompletterade sitt kunnande bland annat i England. Men den dynamiska skräddarmästarens ambitioner sträckte sig längre. 1943 etablerade han sig som företagare och vd för det anrika Oy Åhman & Sundvall Ab, som han utvecklade till landets största beställningsskrädderi. Cronstedts yrkeskompetens och eminenta handlag med sina kunder förskaffade firman ett suveränt renommé även hos de mest kräsna av kunder, diplomatkåren inberäknad. Han månade även om branschens utveckling och engagerades i Finlands Skrädderiförbund, med i styrelsen sedan 1947 och ordförande från 1961. År 1989 utsågs han till förbundets hedersordförande. Han satt även i Småindustriförbundets och i nordiska Skrädderiförbundens samarbetskommitt6. Han var med rätta stolt över att kallas "Skräddarbaronen". Ännu på gamla dagar förekom han i medierna som allvetare om klädkultur och traditioner. År 2003 kunde Eirik Cronstedt med sin hustru fira diamantbröllop. De hade tillsammans skapat två enastående hemmiljöer: Det praktfulla hemmet vid Sandvikstorget vittnar om intresset för konst och antikviteter. Och Skräddarbaronens färdigheter med sina händer behövdes för en veritabel familjeby, Västergärdan i Bromarf, inom vilken barnen med sina familjer bor i egna hus. Eirik och Marita stod i centrum för en stor skara efterkommande. Nio barnbarnsbarn är de senaste skotten på familjeträdet. Eirik Cronstedts fritidsintresse var körsången i MM och sällskapslivet inom Svenska klubben. Hans ljusa tenorstämma ljöd i MM sedan 1934 och han var sällskapets äldsta sångare! Han gjorde vägande insatser i dess förvaltning och i det sociala umgänget, varom porträtt och egen stol i MM:s Källarsal bär vittne. Till Svenska klubben anslöt han sig 1952, samma år invaldes han i frukostgillet Pimpinellan. I klubbens liv deltog han varje onsdag, var länge medlem av styrelsen och valdes 1995 till hedersmedlem. Hans chevalereska person och vänliga utstrålning uppskattades högeligen av klubbmedlemmarna. Vi minns Eirik Cronstedt med glädje i sinnet, ty älskvärdhet och outsinlig optimism var hans särmärke.

PER ERIK FLOMAN