Dahl, Kaj

F. 7.71945

D. 21.2.2003

 

Fotograf Kaj Dahl avled oväntat den 21.2.2003. Han var född den 7.7.1945 i Ekenäs men bodde större delen av sitt liv i Helsingfors.

Kaj Dahl började sin professionella bana som fotograf vid Hbl/Pressfoto år 1962 som bara 17- åring. År 1977 bröt han upp och startade en egen fotostudio som blev rätt framgångsrik. På 1980-talet flyttade han med familjen till USA. Efter några år återvände han och upptog fotograferandet i hemlandet.

Kajs stora passion var skärgården, och skärgårdsborna. Han kom på 1970-talet att röra sig med båt runtom i den åländska, åboländska och nyländska skärgården. Med kamera och bandspelare samlade han in material som senare skulle komma till användning vid publicerandet av flera skärgårdsböcker. Den första skärgårdsboken, Nyländsk skärgård, utgav han år 1975. Följande år utkom I Ålands övärld. År 1979 kom Småstad, ett bildreportage om Ekenäs. Följande bok, Skärgårdshavet, utkom 1987. Två år senare gav han tillsammans med Carl Jacob Gardberg, som stod för texterna, ut praktverket Finlands herrgårdar, som blivit en storsäljare. Två år senare utkom Kungsvägen, också den i samarbete med Gardberg.

Kajs sista bok skulle handla om spritsmugglingstiden. Under sina rundturer på 1970-talet kom han att intervjua och fotografera flera f.d. spritsmugglare, tullare och sjöbevakare. Han hade allt material välbevarat och hann leverera det färdigt bearbetat till förlaget innan han insjuknade. Smugglarboken har utkommit på Schildts förlag.

Vid sidan om skärgården och sommarstället på Tovö i Ekenäs trivdes han bra bland Handelsgillets gillekockar. I sin ungdom var han en duktig orienterare i IK Örnen.

Kaj Dahl hade en generös natur. Han brukade bland annat gratis dela ut av sina bilder för publicering i olika finlandssvenska småtidningar. Däremot klagade han ofta över att han inte fick tillräckligt ekonomiskt stöd för sitt arbete att dokumentera Svenskfinland. 

Kaj hann med mycket men hade velat göra så mycket mera.

 

ULF JOHANSSON