Dahlberg, Kate

f. 29.11.1910
d. 7.1.1990

Fil.mag. Kate von Bonsdorff-Dahlberg avled den 7 januari 1990 i Helsingfors. 

Hon var under en lång tid, från hösten 1947 till 1983 lärare i engelska och franska vid Svenska brevinstitutet. Hon författade tre brevkurser i engelska för institutet. År 1980 erhöll hon Folkbildningsmedaljen för sin betydelsefulla pedagogiska verksamhet och livsgärning. 

Kate Dahlberg föddes den 29 januari 1910 i Helsingfors, dotter till VH Valdemar von Bonsdorff och Lea Moliis. Hon började sin skolgång i systrarna Edelfelts treåriga förberedande småskola, kom sedan till andra klassen i Privata svenska flickskolan eller Laguska skolan hösten 1919 och blev student där 1927. Hon blev fil.mag. 1932 och gifte sig samma år med FM Torbjörn Ragnarsson Dahlberg. 
Kate Dahlberg inledde sin egentliga lärarverksamhet under och efter Finlands krig. Hon var lärare i engelska och franska vid Svenska normallyceum 1952-70 och vid Laurellska skolan (Svenska privata läroverket för flickor) 1940-46 och 1957-61. Hon undervisade också vid Svenska arbetarinstitutet 1945-63. Inför de planerade Olympiska Spelen i Helsingfors 1940, som inställdes på grund av världskriget, utarbetade Kate Dahlberg en kortfattad lärobok i engelska för trafikverkets personal. Läroboken utgavs år 1939. Hon höll även kurser i engelska för trafikverkets personal åren 1938-1939. 

Kate Dahlberg prövades ovanligt hårt av livet. Torbjörn Dahlberg, som varit skyddskårist, gick frivilligt med i vinterkriget och stupade i dess slutskede. Också Kates yngre bror och enda syskon Kaj von Bonsdorff stupade några dagar före Moskvafreden i mars 1940. Kate Dahlberg blev änka vid 30 år och fick ensam ta hand om två söner, den sjuåriga Gustav och Kaj, som föddes i juni 1940. 

Under slutet av sitt liv vårdades Kate Dahlberg i omkring tio år på Storkärrs sjukhem i Helsingfors, svårt invalidiserad, med båda benen amputerade. Hon bevarade intill slutet sin andliga spänst och intellektuella rörlighet, sina litterära och kulturella intressen, sin sega livsvilja. Hon bar sitt tunga livsöde med tålamod, resignation och kärv humor. En självständig, tapper, stark personlighet. 

J.O. Tallqvist