Didriksson, Sigurd

F. 19.2.1905

D. 23.1.1996

 

Den 23 januari 1996 avled den legendariske musikentusiasten Sigurd "Gigi" Didriksson. Han var född i Borgå den 19.2.1905, son till skräddarmästaren Johan Alfred Didriksson och hans maka Matilda Sofia f. Gustafsson. "Gigi" gick I skola i hemstaden och skrev studenten vid Borgå Lyceum 1924. Efter juridiska studier och avlagd lägre rättsexamen verkade han som poliskommissarie och i flera repriser dessutom som t.f. polismästare I Borgå åren 1933-37. 1938 anställdes han vid Sparbanken i Borgå, blev prokurist 1940 och kamrer 1945. Han pensionerades 1970. 

I våra krig deltog han som kompanichef och befordrades under fortsättningskriget till kapten. 

Musiken gick som en röd tråd genomhela hans liv från den första skolkvartetten i Borgå Lyceum, genom studentsångaråren i Akademiska Sångföreningen och slutligen som ledare för Borgå Sångarbröder, sedermera Runebergskören BSB. Han anslöt sig till kören 1923, samma år den grundades. Tio år senare valdes han till ordinarie dirigent och stannade på den posten i fyrtio år. "Gigi" var begåvad med en ovanlig medfödd musikalitet. Han tillägnade sig gedigna kunskaper påmusikens område och blev snart en förgrundsfigur inte bara i hemstadens musikkretsar utan i hela det finlandssvenska musiketablissemanget.

Det var många som ville dra nytta av hans kapacitet, Borgånejdens sång- och musikförbund, Domkyrkokören, Arbetets Vänners sångkör i Borgå, WSOY:s sångkör, för att nämna några. Otaliga är de populära sviter och arrangemang dels för manskör, dels för blandad kör, som bär hans signatur. Bland "Gigi" Didrikssons många åtaganden i musikaliska sammanhang må nämnas hans uppdrag som första vicedirigent i Finlands svenska manssångarförbund under 24 år. Han var också en av initiativtagarna till Borgånejdens musikinstitut. 1974 emottog han sin hemstads kulturpris som erkänsla för "tungt vägande insatser stadens musikliv till fromma".

 

OLOF KUHLBERG