Dreijer, Thorolf

f. 15.12.1907
d. 5.3.1982

Den 5 mars 1982 avled med. lic. Thorolf Dreijer. Sin huvudsakliga livsgärning utförde han som kommunalläkare i Lappfjärd. Som läkare var han mycket avhållen och uppskattad. För honom var läkaryrket ett kall. Han var redo att hjälpa sin nästa varje timme på dygnet. Han var även verksam inom flera sociala och kommunala organ; han sågdet som sin plikt att ställa sig till förfogande där han kunde göra en insats.

Thorolf Dreijer var en stor humanist. Under sina lediga stunder fördjupade han sig i konst och litteratur. Med stort intresse ägnade han sig även åt blomsterodling. Var han än rörde sig utstrålade hans person värme och harmoni.
Thorolf Dreijer föddes den 15 december 1907 i Helsingfors. Student blev han 1926, med.kand. 1930 och med.lic. 1937. Samma år, 1937, kom han som kommunalläkare till Lappfjärd, och den tjänsten innehade han till sin pensionering 1972. Under krigen fungerade han som sektions- och krigssjukhusläkare och 1940 befordrades han till sanitetskapten.

Inte heller som pensionär övergav han sitt läkarkall. Från början av 1970-talet fungerade han i över ett decennium som ansvarig läkare vid Helenasjukhuset
i Kristinestad. Thorolf Dreijer var medlem i många kommunala organ. Han var bl.a. kommunfullmäktiges ordförande i Lappfjärd 1965-72 och efter kommunsamgången stadsfullmäktiges ordförande i Kristinestad. Han verkade i hälsovårdsnämnden och tuberkuloskommittén. I många års tid var han ordförande för föreningen Folkhälsan i Lappfjärd. I Ab Vasabladet fungerade han en tid som revisor, senare som medlem av styrelsen och slutligen som styrelsens ordförande. Han gjorde även en tungt vägande insats för Lappfjärds folkhögskola. 1972 blev han medlem av folkhögskolans direktion och fungerade åren 1975-81 som dess ordförande. Under åren 1978-1981 var han medlem av direktionen för Finlands svenska folkmusikinstitut. Från dessa möten minns vi hans försynta päpekanden om att han inte var någon sakkunnig på musikens område. Likväl blev hans insats också här av största betydelse. Styrkan låg i hans praktiska läggning, hans positiva intresse och hans varma inställning till medmänniskorna.

A-M Häggman