Ekberg, Birgit

Legendariska Birgit Ekberg avled i Helsingfors den 20 mars 1997 i en ålder av 98 år. Hon fick leva ett långt liv i god vigör.

Som få andra mänskor kunde hon blicka tillbaka på sitt liv i klart strukturerade perioder, och som verkligt få var hon begåvad med ett hästminne. För sina vänner och medmänskor kunde hon livfullt berätta om skeden och epoker som de flesta bara hört om eller läst om i historieböckema. Som när hon till exempel träffade Lenin som liten flicka i Helsingfors, eller Mannerheim när hon fungerade som lottachef i Nylands södra skyddskårsdistrikt. Hennes serie av spännande anekdoter från svunna tider var lång. Det fina var att hon länge hade en bred umgängeskrets som nu kan föra den muntliga traditionen vidare.

Birgit Ekberg var mycket aktiv t.ex. inom SFV-rörelsen, AV i Sömäs och bland marthorna.
Alla dessa organisationer betydde mycket för henne, men nog var hennes arbete i lottarörelsen ojämförbar med andra föreningar. Redan 1918 enrollerades hon i den rörelsen. I egenskap av Grand Old Lady blev hon i alla föreningar en central person och förebild. Hon var aldrig uttråkande, utan kom alltid med rappa åsikter. Ända till de två sista åren följde hon med skeendena även i dagens samhälle och kunde kommentera rakt på sak vad hon tänkte om folk och fä. Hon var helt enkelt ett original, en unik personlighet.

Hennes föräldrahem i Bocksbacka gav henne en god utgångspunkt. Pappan Tycho Öller var sedan 1918 stadsplaneringschef i Helsingfors. Han insåg tidigt att huvudstaden skulle växa expansionsartat, och drev igenom byggandet av de fyrfiliga Helsinge-, Backas- och Pohjolagatorna, och flera av de alléer som än i dag är fungerande trafikleder. Hemmet i Bocksbacka var gästfritt och utvecklade traditioner och sedvänjor som Birgit förde vidare.
Sin livsgärning utförde Birgit Ekberg vid Ane Gyllenbergs bankirfirma. Hon började redan vid Sahlgrens bankfirma, men när den upphörde ville Ane Gyllenberg ha sin unga kassörska med sig till den nya firman. Där kom hon att jobba inalles 46 år. Andra legendariska kulturpersonligheter utöver Gyllenberg själv var K.E. Stenius, Kristian Gestrin och Hans Pipping. Alla var de även med i Svenska folkskolans vänners beslutande organ. Den vägen orienterade sig Birgit Ekberg tidigt till SFV-rörelsen.

Den andra länken till SFV var giftermålet med läraren Ivar Ekberg. Med honom fick hon uppleva tjugo gemensamma år innan han för tidigt dog i leukemi 1949.
Det var den lyckligaste perioden i Birgits liv. På trettitalet köpte Ivar och Birgit Beijarholmen i Barösund. Livet där och färderna till Helsingfors i höststormar och dimma är mångomtalade. Få ägde som Birgit förmågan att livfullt berätta om dessa vardagsäventyr.

Vi är många som saknar den legendariska, karismatiska, och livfulla Birgit! Birgit Ekberg donerade sin förmögenhet till Ivar och Birgit Ekbergs fond inom SFV. Föreningen tilldelade henne Folkbildningsmedaljen år 1979 och utsåg henne 1988 till sin hedersmedlem. Finlands svenska Marthaförbunds förtjänsttecken i guld fick hon 1969, och Centralhandelskammarens förtjänsttecken erhöll hon flera gånger på 1940- och 195O-talen. Hon pensionerades år 1964. 1939-1940 års krigs minnesmedalj tilldelades Birgit Ekberg 1940, frihetsmedaljen 2:a klass erhöll hon 1940 och frihetsmedaljen 1:a klass 1942.

CHRISTOFFER GRÖNHOLM