Ekman, Karl

f. 14.6.1906

d. 2.4.1981

Den 2 april 1981 avled filosofie magistern, förre bankdirektören Karl Ekman, Helsingfors. Han var född den 14 juli 1906 i Abo och vid sin död sålunda 74 år gammal.

Efter studentexamen 1923 och avlagd filosofiekandidatexamen 1927 företog Ekman en längre studieresa till Sverige och Danmark, där han tog djupa intryck av det sjudande bildningsarbetet. Efter ett lärarâr vid Ålands lyceum kom han till Lovisa. som lektor i historia och svenska vid stadens gymnasium. Åren 1932 till 1938 var han rektor för Östra Nylands folkhögskola. Sistnämnda år blev han partisekreterare i Svenska folkpartiet, och från 1941 till 1964 var han direktör vid Helsingfors Sparbank.

Kabbe Ekman var en av sin tids främsta vältalare. Han kunde tala till ungdomen som få, och därför var folkhögskolan otvivelaktigt ett lämpligt arbetsfält. Också i skriftlig framställning ådagalade han en ovanlig stilkonst, vilket gjorde honom till en eftertraktad skribent. Tidningarna Östra Nyland, Svensk-Finland, Vår tid, Vasabladet, Åland och Sparbanken är några av de tidningar i vilka han medverkade. Han var ordförande, viceordförande, sekreterare eller styrelsemedlem i en rad organisationer, bl.a. i Svenska folkpartiets centralstyrelse, Svenska upplysningsbyrån i Helsingfors, Nylands svenska ungdomsförbund, Finlands svenska ungdomsförbund, Finlands svenska radioförbund, direktionen för Finns folkhögskola och många andra organisationer. I Svenska folkskolans vänners styrelse var han viceordförande 1958-66, invald i styrelsen blev han 1954.

Ekman var en rikt utrustad person, vars rika andliga gåvor väckte stora förväntningar. Han kunde entusiasmera medarbetare och medmänniskor till stora insatser. Han hade också. omfattande kunskaper från en rad vitt skilda områden: samhälle, ekonomi och kultur. Den stora arbetsbörda de många uppdragen gav bröt emellertid ned hans hälsa, och han nödgades därför vid mitten av sextiotalet dra sig undan alla offentliga värv.

Ragnar Mannil