Eneberg, Rudin

F. 16.7.1917

D. 4.8.1991

 

När Rudin Eneberg jordfästes i sin hembygds kyrka på Norrskata tog den åboländska skärgården farväl av en av sina stora hövdingar.

Eneberg. Kommunalråd, agrolog och bonde på Maars på Norrskata. Tvekade aldrig att satsa kraft och tid på skärgårdsfrågorna. vare sig det gällde förbindelsebåtar, färjor. vägar. elektrifiering eller övergripande skärgårdspolitiska angelägenheter som Skärgårdshavets nationalpark.

Eneberg stod upp för skärgården i allmänhet och Norrskata i synnerhet. När Eneberg kom till Norrskata (i Korpo ) I pojkåren var ön isolerad. Han upplevde kommunikationsproblemen från barnsben.

Enebergs primära "politiska plattform" var Korpofullmä ktige. som han ledde i 33 år tills han avstod från kandidatur i det förra valet. Utgående härifrån satt han I otaliga officiella och inofficiella organ. kommitteer och arbetsgrupper. i synnerhet när det gällde skärgårdskommunikationer.

De som lät sig förledas av hans milt ironiska humor och blida framträdande märkte snart att det fanns en mycket stark vilja och övertygelse inunder. och att Rudin Eneberg inte ryggade för svåra beslut när de var nödvändiga.

I en tid då den a llmänna trenden tog sikte på centralisering. bort från de mindre enheter som skärgårdskommunerna av naturliga skäl utgjorde. försvarade Eneberg med kraftbåde de små skärgårdskommunerna. deras skolor. Förbindelser och näringar.

Rudin Eneberg hann fylla 74 innan sjukdomen tog överhand. Han sörjes närmast av fyra barn med familjer. Men också av släktingar och en ovanligt vid krets av vänner i stadoch bygd som han kom I kontakt med under de så aktiva åren.

Han sörjs av en " levande skärgård". som fältropet ljöd.

Rudin Eneberg föddes den 16 juli 1917 och avled den 4 augusti 1991.

 

BO STENSTRÖM