Enehjelm, Helen af

Författaren, essäisten och litteraturkritikern Helen af Enehjelm, Helsingfors och Monikkala gård, Tavastland, avled den 26 augusti 1991 i en ålder av 82 år. 

Helen Moller ( tidigare Møller) var född i Bakersfield, Kalifornien, och kom genom sitt giftermål 1930 med godsägaren, diplomingenjören Erik af Enehjelm att få ett hem för livet på Monikkala gård i närheten av Tavastehus. De sista åren efter makens död bodde hon i Helsingfors.

Helen af Enehjelm bedrev akademiska studier både i Berkeley, Kalifornien, och i Montreal, Kanada. Hon förvärvade tidigt djupa kunskaper I världslitteraturen, särskilt i den engelskspråkiga litteraturen, som blevhennes specialområde. Hon hade på nära håll europeiska anor, hennes farfar var dansk, farmodern tyska ochmorfadern irländare. 

Helen af Enehjelm debuterade som författare i tre skeden: på 1930-talet utgav hon sina två första romaner på engelska, i svensk översättning av Ulla Hornborg, sedan övergick hon till svenskan som litterärt språk och utgav "Vår soliga vardag" 1942, en samling skisser, idylliska vardagsbilder, en ljus protest mot det pågående kriget. Ar 1945 nådde hon fram till "den tredje debuten": hon återkom nu med "Promenad med favoriter" , hade funnit sin speciella och "kongeniala" genre, essän om litteratur i konstnärlig litterär form.

Skisserna i "Vår soliga vardag"(1942) fick en fortsättning i boken "I lä för östanvinden" (1943), en äktenskapsskildring.

Alla dessa böcker liksom även senare verk av Helen af Enehjelm fram till romanerna "Vintermusik" (1970) och "Systrar och vänner" (1979) har utkommit på Holger Schildts förlag I Helsingfors.

Helen af Enehjelms senare essäistik, minnesbilder och reseskildringar finns i böckerna "Hemlängtan" (1946, bl.a. essän "Tjechov i västerländska ögon"), "På stranden" (1948), "Röster över vattnet" (1953), "Den älskades anlete" (1957), "Holländsk himmel" (1961) och "Resor" (1965).

Helen af Enehjelms essäistik kompletterades av en omfattande litteraturkritik i dagspressen och i tidskrifter. Hon anmälde länge flitigt, med inlevelse och entusiasm ny utländsk litteratur, framför allt engelsk och angloamerikansk litteratur. Hon var medarbetare i Nya Pressen 1946-1956 och i Hufvudstadsbladet 1956- 1981.

Kaija Myllyniemi har förtecknat Helen af Enehjelms litterära och publicistiska produktion under tiden 1926-1962 i en bibliografisk studie som omfattar 546 nummer (HUB:s publikationsserie 1965), huvudsakligen artiklar och recensioner i Hbl. Den unga Helen Moller började skriva om böcker och författare redan åren 1926-28, hon medarbetade då I the Daily Californian.

Helen af Enehjelm invaldes i Finlands svenska författareförening 1942 och tillhörde föreninges förstärkta styrelse 1964-79. Åren 1947-89 var hon medlem av Finnish Comm. Of Study and Training in the US, som beviljade ASLA-stipendier.

 

J.O. TALLQVIST