Engström, Bertil

Läraren Bertil Engström är borta. Han passerade gränsen till det okända 30.12.2013 vid 84-års ålder.
Bertil Engström tillbringade sin barn- och ungdom i byn Kimo i Oravais. Han avlade även sin lärarexamen i Österbotten. Dit återvände han också efter sin pensionering år 1989 för att fortsätta sitt aktiva liv tillsammans med sin andra hustru, Evi.
Pensionärsdagarna förgylldes bland annat av idogt arbete Kimo Skolmuseum och Kimo Bruk till fromma och av omfattande släktforskning. Tyvärr förmörkade en allt svårare Alzheimers sjukdom familjens liv de sista åren. Tack vare Evis stora, osjälviska egenvårdarinsatser kunde Bertil dock njuta av hemmets trygghet nästan till det slutgiltiga avskedet.
Sjundeå kommun gagnades av Bertil Engströms arbetskarriär och omfattande förtroendemannagärning åren 1951–1989. Han inledde sin långa karriär inom skolväsendet i Sjundeå vid Näsby folkskola 1951. Efter Porkalaområdets återlämnande flyttade han år 1961 till den då grundade nya Pickala folkskola. Han deltog som lärare och förtroendevald aktivt i den stora omvälvningen av Sjundeås skolväsende under 1960-talet. Kommunen var långt före sin tid och stängde under några års tid hela åtta byskolor och koncentrerade hela sin svenskspråkiga folkskolsverksamhet till en centralskola i kommuncentret, det som i dag är Sjundeå svenska skola. Bertil Engström blev en av den nya skolans fem lärare och utsågs också genast till skolans föreståndare. Från denna post avgick han med pension år 1989.
Bertil Engström hade som skolchef alltid skolans och elevernas bästa för ögonen. Han var en trygg och pålitlig kollega och chef. Det var alltid lätt att samarbeta med honom. Genom sitt målmedvetna arbete för skolans bästa lade han grunden för den arbetsro och goda anda som alltid präglat Sjundeå svenska skola. Läraren Bertil Engström beskrivs av sina tidigare elever som sträng men alltid rättvis och respekterad. Han har gjort ett starkt intryck på sina elever och hans namn väcker många nostalgiska minnen hos dem.
De kommunala förtroendeuppdragen sysselsatte Bertil Engström med allt från suppleantskap i kommunalstyrelsen redan 1956 till fem perioder i kommunfullmäktige och otaliga nämnd-, kommitté- och interkommunala uppdrag fram till år 1989. Dessutom var han i totalt tjugo års tid också aktiv som kyrkofullmäktig i Sjundeå församling samt bl.a. inom Sparbanksrörelsen och Björnträsk Allmogeförening.
Bertil Engström förlänades som erkänsla för sin samhällsinsats många hederstecken och medaljer bl.a. förtjänstkorset av Finlands Lejons Orden. Hans tacktal då han år 1987 fick emotta Sjundeå kommuns första Aleksis Kivi-medalj för sina insatser för kommunens kulturliv, beskriver på ett fint sätt den Bertil Engström många Sjundeåbor och speciellt hans anhöriga minns. ”Egentligen borde min fru Kristina ha fått denna medalj. Det var hon som alltid tog initiativ, stödde och gav mig råd”. Hans första hustru Kristina hade avlidit året innan. Hennes minne har förts vidare av en minnesfond vid Sjundeå svenska skola. Numera bär fonden namnet Bertil och Kristina Engströms minnesfond och minner så också om Bertil Engström, läraren med stort L, långt in i framtiden.

Ann-Christine och Krister Welander samt  Merja Laaksonen