Engström, Nils Göran

F. 6.12.1914

D. 24.5.1999

 

Undervisningsrådet Nils Göran Engström avled hastigt den 24 maj 1999. Han var född den 6 december 1914. 

Hans levnadsbana var fylld av rikt liv och hårt arbete. Inte minst kom han att ägna närapå 65 år åt kulturarbete i skiftande former. Själv ansåg han att kyrka och skola stod honom närmast.

Nils Göran Engström var hemma I Kyrkslätt, Långvik, genomgick Reallyceum i Helsingfors och blev student 1933. Två år senare dimitterades han som lärare från Nykarleby seminarium. Redan 1935 knöts han som lärare till Träskby skola I Esbo. Samma år valde bygdens lärare honom till ordförande för Mellersta Nylands lärarkrets. Efterkrigstjänsten vid östfronten tjänstgjorde han några år i Helsingfors. 

Med chefskapet för skolradion fick hanett krävande och ansvarsfullt uppdrag. Men hans initiativrikedom och vilja att pröva nya vägar gav impulser för de nya uppgifterna. Under åren 1952-1978 lyckades han höja och utveckla denna speciella undervisning så att småningom samtliga Finlands svenskbygder kände siginvolverade. Här bjöds på aktivitetspedagogik; teckningar och uppsatser levandegjorde programmen, välläsningstävlingar hölls mellan olika skolor. Allt glad kunskap när den är som bäst. Själv gjorde Engström givande reportageresor till olika länder i Europa. 

Inom lärarkåren spelade Nils Göran Engström ända från början en viktig roll. Åren 1945- 1970 var han chefredaktör för kårorganet Tidskrift för folkskolan och kämpade då för vad han varmt trodde på, en demokratisk skola för alla barn. Under åren 1949-1953 var han ordförande för Finland svenskafolkskollärarförbund. Som läroboksförfattare var han också med om att utge "Vägen och vandraren" och "Budskapet och budbärarna". Men hans vida intressesfär och rörliga intellekt förde dessutom honom in på många andra områden. Bland annat var han engagerad inom Centralen för kristen fostran 1949- 1969, medlem av Svenska Finlands folkting och dess kulturutskott 1958-1970, lärarrådet 1952- 1955, skolreforrnkommitten 1965-1966, Lärkkulla-stiftelsen, medlem av styrelsen för Centralförbundet för intellektuellt arbete, Församlingsförbundet 1950-1981, språkvårdsnämnden 1947-1963 och Tempelriddarorden från 1965. År 1938 stiftade han Kristliga lärarförbundet och var dess ordförande i trettio år.

SFV:s folkbildningsmedalj tilldelades han 1971 för långvarig gärning inom landets svenska lärarkår, som pionjär inom den svenska skolradioverksamheten och för hängivet kulturarbete. 

Under sin långa pensionärstillvaro fick han utlopp för sitt stora historieintresse och vägen gick då ofta till Universitetsbiblioteket. Han höll ofta föredrag om olika historiska personligheter och skrev en mångfald artiklar för tidningar och tidskrifter. Han gjorde också en diger självbiografi,som belyste olika skeden av hans verksamhet. Ett av hans sista mycket betydelsefulla arbeten handlade om westfaliska freden och Johan Adler Salvius - krigsbankir och fredskämpe. Det var resultatet av en mångårig, hängiven forskarinsats. 

Nils Göran Engström följde den kristna ledstjärnan ända från ungdomsåren, också I sitt vardagsliv. Han var en samlande kraft, en människa som aldrig gav upp; alltid fann han något nytt och gott att sträva efter och arbeta för. Hans många vänner minns honom som en stimulerande och rikt givande personlighet.

 

BRITA CAVONIUS