Enkvist, Nils Erik

f. 7.9.1925

d. 6.5.2009

Akademikern Nils Erik Enkvist, en av vårt lands genom tiderna främsta lingvister, avled den 6 maj 2009 i Helsingfors, där han också var född den 7 september 1925.

Enkvist gjorde tidigt en akademisk karriär med engelska språket och fonetik som specialiteter. Efter insatser vid Helsingfors luftvärn under kriget och därefter studieresor framför allt till USA och England undervisade han sedan 1949 vid Helsingfors universitet och från 195 vid Åbo Akademi, där han utnämndes till professor i engelska språket och litteraturen som 31-åring. Som universitetslärare vann han mycken genklang. Hans internationella framtoning, koncilianta sätt och briljanta språkbegåvning togs snart i anspråk för otaliga uppdrag i hemlandet och utlandet. Som rektor och sedermera kansler för Åbo Akademi tog han ansvar i högskolepolitiken under en turbulent tid. Som forskarprofessor vid Finlands Akademi sedan 1974 utförde han en uppmärksammad gärning på textlingvistikens och stilforskningens område.

Bland hedersposter med utstrålningseffekt kan nämnas presidentskap för Federation Internationale des Langues et Litteratures Modernes och stiftande medlem och styrelseledamot i Academia Europaea. Till akademiker vid Finlands Akademi utnämndes han 1990. Han har kallats till ledamot och hedersledamot av flera finländska och utländska lärda samfund och mottagit flera hedersdoktorat samt kommendörskapet av första klass av Finlands Lejons orden.

På hans förslag inrättades sedermera vid alla Finlands universitet språkcentra för att erbjuda adekvat praktisk språkundervisning för olika målgrupper av studenter. Tidigt insåg han den sociala dimensionens betydelse inom vetenskapen och satsade på att inrätta forskargrupper som framförallt gagnade de unga forskarna. Enkvist hade ett internationellt kontaktnät som täckte alla kontinenter. Han blev inbjuden som föreläsare till mer än hundra universitet i hela världen, från Harvard till Moskva, Sydney och Singapore. Antalet konferenser han deltog i var långt större. Han författade närmare 300 publikationer.

Nils Erik Enkvist var inte enbart en akademisk påverkare och forskare av första rang. Han var också en utåtvänd sällskapsmänniska med ett outtömligt register av eleganta anekdoter. En typisk detalj i hans mångfasetterade personlighet är, att han under studietiden i USA delvis försörjde sig som jazzpianist. Tillsammans med sin fru Tua inredde han först i Åbo, sedan i Helsingfors vackra gästfria hem, där tre barn växte upp. Nils Erik Enkvists många elever och personliga vänner såg i honom en sällsynt förening av intellektuell skärpa, självsäker handlingskraft, humor och djup mänsklighet.

FRED KARLSSON, HOLGER THESLEFF