Evertson, Bertel

En äkta rakryggad östnylänning, en ovanligt rik, kunnig och varm mänska har gått ur tiden. För hela bygden kom budskapet om Bertel Evertsons död den 27.1.1995 som en chock. Värmen, men också fastheten, målmedvetenheten, fanns redan i handslaget och förstås I blicken. Evertson stod med bägge fötterna på den fäderneärvda jorden, men han besjälades också av en självklar ödmjukhet och av något som man kunde kalla för en sund optimism, en tro på ett hårt arbete för en bättre framtid, en tro som förtätades när Finland kämpade försitt liv, för sitt fortbestånd, för sin frihet. Men denna tro på fosterlandet genomsyrade också helt och fullt Bertel Evertsons civila liv. Det skulle föra för långt att räkna upp alla Bertel Evertsons förtroendeuppdrag men låt oss citera vad Liljendal kommun skrev i ett "ordensförslag" år 1973: "Bertel Evertson har på ett ytterst förtjänstfullt sätt betjänat kommunen och samhället under en lång period genom förtroendeuppdrag s.s. ordförande och ledamot i olika förtroendeorgan. 

Hans uppoffringar och insats för förtroendeuppdragen har varit av avgörande betydelse för den kommunala och samhälleliga verksamheten under den tid han verkat som förtroendeman. 

S.s. framgår av här antecknade uppgifter över förtroendeuppdrag, har Bertel Evertsons arbete för den samhälleliga utvecklingen varit av sådant slag och haft sådan bredd som är avsevärt utöver vanliga insatser".

Den som kände Bertel Evertson vet att dessa inte är några överord. A

v ekonomierådet Bertel Evertsons förtroendeuppdrag må nämnas ordförandeskapet i såväl kommunfullmäktige som -styrelse. Han var mångårig ordförande för hälsovårdsnämnden, socialnämnden, taxeringsnämnden och folkskolnämnden. Han var fullmäktigeledamot i Helsingfors universitetscentralsjukhus kommunalförbund, i Östra Nylands sjukhus kommunalförbund och I Borgå kretssjukhus kommunalförbund. Självfallet var han också i flere år fullmäktigeledamot i Kommunalförbundet för folkhälsoarbetet i Östra Nyland. Han var styrelseledamot i Finlands svenska kommunförbund, ledamot i Östra Nylands regionplansförbund och medlem av direktionen för kommunalhemmet Hemgården.-Han hade också flere förtroendeuppdrag i olika föreningar, bl.a. som ordförande för Östra Nylands sångoch musikförbund. 

Ekonomierådstiteln fick han år 1973. Bertel Evertson föddes den 12 augusti 1913. Han genomgick lantbruksskola och verkade därefter som jordbrukare på hemgården i Garpom Liljendal. Evertson kämpade i våra bägge krig. Hans militärgrad var kapten. 

Bertel Evertson var en stor vän av tidningen Östra Nyland. Han var något av ÖN:s språkrör i bygderna, en stöttepelare för det fria ordet i östra Nyland. Nsjälvfallet var han också en tid medlem ni tidningsbolagets styrelse. Han gjorde sej känd som påpasslig och kunnig medarbetare i ÖN. Ännu i fjol kunde man I tidningen läsa notiser och meddelanden signerade B.E. 

Bertel Evertson var en sällsynt anspråkslös men fast, ja, trofast, mänska. Han skydde de stora orden och laterna. Det är i detta nu omöjligt att fatta hur mycket, hur otroligt mycket, också eller kanske främst i det tysta, Bertel Evertson gjorde för sin hembygd, för sitt folk och sitt land.

 

KIM WAHLROOS