Fogde, Elis

F. 10.7.1907

D. 1.10.1996

 

Den 1 oktober 1996 avled hastigt redaktören Elis Fogde från Saltvik Haraldsby. Han var född i Malax Österbotten ochskulle den 10 juli 1997 ha fyllt 90 år. 

Innan Elis Fogde 1931 kom till Åland genomgick han Korsholms lantmannaskola och efter fullgjord värnplikt utbildade han sig till forsttekniker i Ekenäs.Enutbildning som först medförde praktik I Pernå i Östra Nyland. Men då hade Elis Fogde redan gjort sina första journalistiska lärospån och fått alster publicerade I olika tidskrifter.

Som nybliven forsttekniker fick Elis Fogde anställning på Åland och 1931 satte han för första gången sin fot i landskapet. Han började emellertid skriva och när Hufvudstadsbladet startade sin riksupplaga blev han en flitig korrespondent. Pennan blev i fortsättningen hans levebröd. Han stannade på Åland och 1937 blev hanfast anställd som Hufvudstadsbladets lokalkorrespondent på Åland. 

I mer än 40 år beskrev Elis Fogde små händelser i ord och bild. Han blev en fotograferande journalist och sin negativsamling på ca 12.000 negativ donerade han till Ålands museum. Han höll en fotoutställning i Ålands museum i oktober senaste år under vilken han hastigt avled. När utställningenöppnades inledde han med attvisst jagade han nyheter men menade attreportagen var viktigare genom att åskådliggöra livet på Åland vilket hjälpte till att skapa kännedom om landskapet också I andra delar av landet.

Tanken att skriva en bok hade Elis Fogde länge och 1985 låg också hans memoarbok "Långvals" på bokhandelsdiskama. En bok innehållande många gladaepisoder och anekdoter, varvat med allvarligare material. Bl.a. hans journalistiska pionjärgärning, inte minst från skärgården, som Elis Fogde utförde beskrivs.

När Elis Fogde gick i pension berättade han om sitt största "scoop", sin största miss och den finaste upplevelsen inom yrket. Den finaste upplevelsen enligt Fogde var reportaget om en änka med tre småpojkar som bodde i en fallfärdig stuga. Tillsammans med sheriffen besökte Elis Fogde änkan, skrev ett reportage om hennes situation. Därefter strömmade pengar in som räckte till nästan ett helt hus. Det var aktiv journalistik, ansåg den fotograferande journalisten Elis Fogde.

 

ANNA LISA ENSTRÖM