Forss, Solveig

F. 3.3.1922

D. 21.9.1993

 

Marthaförbundets förra verksamhetsledare Solveig Forss har gått bort, till stor saknad för otaliga vänner och arbetskamrater Svenskfinland runt. Vid sidan av barn och barnbarn var marthaförbundet Solveig Forss stora intresse. Hon ägnade över 40 är av sitt liv ät helhjärtad marthainsats, dels på fältet, dels som anställd. De sista femton åren av aktiv tjänst var hon verksamhetsledare I Finlands svenska marthaförbund. 

I Marthaförbundet fick socionomen Solveig Forss utlopp för sitt sociala patos bl.a. inom familjesektorn, kvinnoarbetet och när hon arbetade för Gisela Gästrins Mamaundersökningar. Det kom också till synes i hennes arbete I Hangö socialnämnd, sjukhusstyrelse och stadsfullmäktige under många är. Likaså i hennes arbete i Finlands kommunala hälsovårdsförbund och som direktionsmedlem i Folkhälsans socialläroanstalt i Borgä. Hon verkade också som konsulent i familjefrågor i flere är inom Marthaförbundet. 

Inom marthornas internationella arbete drev detta intresse henne att starta en ständigt växande hjälpverksamhet I Sri Lanka, där marthorna snart underhöllelva byskolor och utbildade hushällskonsulenter. Hon var förutseende nog att förankra hjälpverksamheten i en lokal husmorsorganisation, som visste hur hjälpen skulle sättas in. 

Folkhälsan, handelslagsrörelsen, Svenska Semesterförbundet i Finland, Nordens husmorsförbund med sin vittförgrenade internationella hjälpverksamhet, marthornas världsförbund ACWW är några exempel på vad denna aktiva människa hann med. Hon trodde på människan ochhennes möjligheteroch det gav initiativkraft och handlingsförmåga. 

Hos biskopen i Borgå Karl-Erik Forssell var Solveig Forss med hjälp av enkom donerade pengar den första biskopssekreteraren och utförde så ett banbrytande arbete för tjänster som nu betraktas som naturliga hjälpmedel. 

Otaliga stiftelser, styrelser och kommitteer också inom stat och kommun hann hon med. Hon höll oräkneliga föredragi hela Svenskfinland undermånga år. Ett stort antal förtjänsttecken vittnar om tacksamhet på många håll: Finlands Vita ros, Svenska Finlands Folktings förtjänsttecken, Marthas stora guldmärke, SOK:s förtjänstmedalj o.s.v. 

En mångsidig martha, en trofast vän, en entusiastisk arbetskamrat med kreativt tänkande och visioner har gått bort. 

Solveig Forss brukade säga “ Om Gud ger dig en börda, ger han dig också kraft att bära den" I sorg och motgång och med en stundom övermänsklig arbetsbörda visade Solveig Forss att detta stämde. 

Solveig Forss var född den 3.3.1922 och avled den 21.9.1993.

 

BIRGITTA VIKSTRÖM