Forsskåhl, Thor

F. 31.1.1941

D. 23.2.1994

 

Thor Forsskåhl är borta. Tidigt på morgonen den 23 februari 1994 var Thor tvungen att ge upp efter en lång och tung kamp mot en svår sjukdom. 

Thor Forsskåhl föddes i Åbo 31.1.1941 och tillbringade såväl skoltiden som studietiden i sin hemstad. Han avlade sin filosofiemagisterexamen år 1971 vid Åbo Akademi. 

Sin yrkeskarriär började han som sekreterare vid Hangö sommaruni år 1967. Efter att under kortare perioder ha fungerat i marknadsföringsuppdrag vid flygbolaget SAS och G.A. Serlachius fabriker i Mänttä inledde Thor sin karriär inom reklamen. Den karriären avbröts enbart för några år i början av 1980-talet då han var chefredaktör för tidningen Forum för ekonomi och teknik. 

Thor tjänstgjorde inom en rad reklambyråer för att slutligen stanna i Erva- Latvala Oy från och med 1983. Vid Erva-Latvala var han enhetsdirektör och medlem av ledningsgruppen. Då Erva år 1992 omstrukturerades till reklambyrå Vera, fortsatte Thor som viceverkställande direktör och styrelsemedlem i bolaget. Trots sin sjukdom deltog han aktivt i styrelsens arbete intill sin död. 

I sitt yrke kan Thor Forsskåhl karaktäriseras som "forskaren". Han nöjde sig aldrig med ytlig kunskap utan ville ge djup åt sina analyser med teoretiska studier. Han godkände inte heller popularisering av kunskap utan krävde vetenskaplig exakthet och fakta av det som fördes fram som motiv för kommunikationslösningar.

De som haft förmånen att arbeta tillsammans med Thor upplevde honom som en trygg och framför allt generös personlighet som inte heller drog sig för att uttrycka sin kritik för medarbetarna om han ansåg att det behövdes. Han ville förstå det förgångna, men han stannade inte kvar där utan hade förmågan att alltid se framåt med en aldrig sinande optimism. 

Eftersom Thor ständigt hungrade efter mera kunskap, kom han att delta I otaliga kurser såväl i hemlandet som I utlandet. Han föreläste också själv vid marknadsföringsinstitutet och var upphov till ett flertal artiklar i marknadskommunikation. Thor slukade all litteratur som behandlade marknadskommunikation och semiotik som han kom över. Det han läste på nätterna omsatte han i praktiken under dagtid. 

Semiotiken som vetenskap upptog till slut så gott som hela hans tid. Den doktorsavhandling i semiotik som han höll på med blev emellertid på hälft trots ihärdigt arbete. Tiden tog ohjälpligt slut. 

Även om Thor kom att verka i en nästan helt finskspråkig omgivning, tvekade aldrig att aktivt och stort flagga för att han var finlandssvensk. Det förde honom också samman med den finlandssvenska politiska rörelsen. Under största delen av 1980-talet var han bl.a. ordförande för Svensk presstjänst. 

För en bredare allmänhet var Thor Forsskåhl känd som jazz-man. Hans intresse för jazz vaknade under studietiden och många jazzvänner minns säkerthonom från radioprogrammen Jazå och Jazåblus, slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet. Han medverkade också i Hbl som jazzkritiker. Han samlade outtröttligt på skivor och hans i det närmaste fullständiga detaljkunskap inom jazzmusiken var betecknande för Thors strävan till fullständig kunskap om det han gav sig in på. 

Till sin 50-årsdag för några år sedan gav han ut en egen skiva med jazzlåtar I traditionell stil som släktingar, vänner och belackare fick i gåva.

Nu är "Thora" borta och förlusten avhans generositet och ljusa framtidstro är tung att bära för alla som på sätt eller annat haft förmånen att få ta del av den.

 

BERTH SUNDSTRÖM