Fortelius, Lennart Robin

Född: 27.4.1955 i Esbo, uppvuxen i Lappträsk.

Död: 2.12.2009 i Esbo.

I början av december 2009 nåddes vi av budet att vår avhållna kollega och vän Robin Fortelius hade dött. Ett alltför kort, men intensivt liv hade brutits av en oväntad, aggressiv cancer.

FM, webbredaktören och bibliotekarien Robin Fortelius blev student från Lovisa gymnasium 1975, avlade bibliotekarieexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan 1982 och studerade bl.a. nordiska språk vid Helsingfors universitet där han blev fil.mag 1992.

Robin Fortelius blev anställd vid Esbo stadsbibliotek år 1983. Vid sidan av det ordinarie arbetet fick han uppdraget att som Länskonsulent i ADB sköta undervisningen i ”datorstödd informationssökning” i de finlandssvenska biblioteken. Vid Forskningscentralen för de inhemska språken arbetade han med språkvård och ny teknik åren 1993–1996. Vid projektet ”Tiedon talo – Kunskapens hus” blev han svensk planerare och redaktör år 1997. Projektet utvecklades till den omfattande biblioteksportalen Kirjastot.fi – Biblioteken.fi, där han var den skapande kraften bakom den svenska delen av portalen. Också i det sammanhanget var han en flitig lärare. Han lärde upp en generation bibliotekarier, särskilt i de finlandssvenska biblioteken, och implementerade internet som en del av biblioteksvardagens kundarbete. Biblioteken.fi blev en för nordiska sammanhang unik och omfattande biblioteksportal trots sin anspråkslösa början som en liten, men användbar länksamling, ”Robins länkar”.

Robin Fortelius var ordförande för Finlands svenska biblioteksförening 2008–2009. Som föreningens representant i IFLAs (The International Federation of Library Associations) sektion för informationsteknologi fick han resa till bl.a. Indien och Korea. Han var mån om att upprätthålla samarbete med kolleger framför allt i andra Nordiska länder. Robin Fortelius var också en flitig skribent och översättare. Som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen fick han Hagforsmedaljen år 2005.

Robin var passionerat intresserad av sitt arbete som bibliotekarie och webbredaktör, men han hyste också ett stort intresse för språkforskning och det svenska språket. Språkintresset tog sig både professionella uttryck och gladde vännerna i sällskapslivet. Han var en översättare och terminologiexpert, men också en glad ordlekare och limerickförfattare. I övrigt var han en ivrig cyklist, älskade köttbullar med lingonsylt, sjöng i kören Kråksången och läste mycket skönlitteratur.

Robin var en vänlig och förekommande, ibland lite glömsk person. Han var en slagfärdig arbetsmyra och tidig praktisk visionär inom biblioteksområdet, kunnig dataexpert och nordist med sinne för språkets dimensioner. Han besatt en inre styrka, som gjorde honom till en uppskattad men envis pådrivare i angelägna ärenden, som t.ex. att måna sig om informationsförsörjningen för finlandssvenskarna.

Robin Fortelius sörjes av sina närmaste – föräldrar, syskon, hustrun Nina Martola samt två söner ur två äktenskap. Särskilt den finlandssvenska biblioteksvärlden, men också biblioteksfolk i det övriga Finland och Norden samt många språkvetare saknar en betydande kollega.

Jutta Leffkowitsch, Barbro Nygård, Susanna Söderholm