Fried , Kerstin Hildegard

f. 13.2.1926

d. 18.8.2017

Kerstin Hildegard Fried föddes som äldsta barnet av fyra till Helmi och Gustaf Nordman i Kvevlax, där fadern var lärare vid slöjdskolan. Familjen flyttade 1936 till Åbo, där Kerstin började i Åbo svenska samskola. På grund av kriget återvände familjen till Kvevlax och Kerstin fortsatte sin skolgång i Tammerfors svenska samskola. Efter studentexamen 1945 började Kerstin studera språk vid Helsingfors Universitet. På somrarna skrev hon för tidningen Västra Nyland och därefter för Nya Pressen. Hon anställdes senare på Hufvudstadsbladet, där hon arbetade som redaktör på Dagboken.

Kerstin kan, med sin omtyckta spalt Mat Mode Miljö, räknas till den moderna konsumentupplysningens pionjärer i Svenskfinland. 1951 gifte hon sig med Hansgeorg Fried-Grützmacher, doktor i konstvetenskap. Två barn, Barbara och Susanna, föddes i äktenskapet. 1975 erbjöds hon arbete på kulturavdelningen på Dagens Nyheter i Stockholm. På DN var Kerstin synnerligen aktiv skribent, med ett brett kunnande inom konst- och kulturhistoria. Hon skrev medryckande om arkitektur, trädgårdskonst, design och hantverk. Kerstins specialinriktning var ändå byggnadsvård. Bland annat uppsökte hon och beskrev i storslagna reportage Sveriges olika landskapshus. Kerstin skrev också flera faktaböcker, till exempel En gång i Sverige, som med sina fotografier av Hans Hammarskiöld beskriver livet, hantverket och byggnaderna i Sveriges bondesamhälle. Även översatte hon många faktaböcker från finska till svenska.

Kerstin drabbades 1994 av den stora sorgen, att dottern Barbara oväntat avled i en sjukdomsattack. Kerstin fortsatte dock envetet att skriva, reste mycket och gjorde reportage bland annat om byggnadsvård i England, textilhantverken på de nordliga Atlantöarna, samt olika former av japanskt konsthantverk. Efter sin pensionering bidrog Kerstin med frilansreportage i tidningar som Kulturens Värld och Birka. 2006 tilldelades hon Folktingets medalj för fortlöpande upplysningsarbete i Sverige om Finland och finlandssvenskarna. Kerstin insomnade stilla den 18 augusti i Stockholm.

Bröderna Stig och Hans Nordman -- Foto: Hufvudstadsbladets arkiv