Frostell, Hilding

F. 8.3.1919

D. 5.5.1992

 

Den 5 maj 1992 avled agronomen Hilding Edvard Frostell i en ålder av 73 år. Han var född i Kyrkslätt den 8 mars 1919. 

Frostell växte upp i ett jordbrukarhem,gick den lärda vägen och blev student 1938 och agronom 1947. Han var först sekreterare i Nylands svenska lantbruksproducentförbund och därefter i centralförbundet 1949-59. Han var ombudsman och biträdande direktör i Svenska småbruk och egna hem 1959-60. Från 1961 till pensioneringen 1974 var han direktör i Finlands svenska andelsförbund. 

Hilding Frostell hade många uppdrag inom samhälls- och föreningslivet. Bl.a. var han kommunfullmäktig i Kyrkslätt ett tjugotal år, ordförande 1969-72. Kyrkofullmäktige i Kyrkslätt tillhörde han 1961-86, Svenska Finlands folkting 1952-63. Kyrkslätts lantmannagille ledde han som ordförande 1949-60, hembygdsföreningen i mer än tre decennier 1951-83. Ärebetygelserna blev många, bl.a. i form av hedersmedlemskap i olika föreningar. Frihetskorset av 4 klass med svärd vittnade om hans insats för Finlands frihet underkrigen 1939-45. 

Frostells meritlista är lång. Hans verksamhet sträckte sig över ett vitt fält. Intresset för hans insatser koncentrerades emellertid på några centrala områden: den svenska jorden och dess bebrukare, den svenska kulturen och samlingsrörelsen. Främst ville han i stöd av sin utbildning främja lantbruket. På ett lokalt plan blev hans verksamhet i Kyrkslätts lantmannagille betydelsefull. Det finlandssvenska bildningsarbetet låg honom varmt om hjärtat. I unga år deltog han med liv och lust i föreningslivet med recitation och teater som specialintressen. Finns folkhögskola, där hans far i tiden varit elev under Arvid Mörnes rektorat, ägnade han ett livslångt intresse, bl.a. som direktionsmedlem. Det var inte att ta miste på hans glädje, då han i samband med nybyggnadsverksamheten på Finns 1986-87 kunde bevittna upphissandet av ett nytt torn på huvudbyggnaden. Finns gamla symbol fanns åter på plats! 

Hela sin mannagärning ägnade Frostell de finlandssvenska samlingssträvandena: bland Nylands lantmän, finlandssvenska producenter och bland andelsfolket. I femton år verkade han aktivt även för böndernas nordiska samarbete. En folkbildningsinsats av stor betydelse utförde Forstell som publicist. Till hans sista arbeten hörde en innehållsrik historik över Kyrkslätts lantmannagille. 

Ofta kom Hilding Frosten på besök till SFV, vars arbete han alltid intresserade sig för. Hagfors-medaljen var ett uttryck för föreningens erkänsla av en förtjänstfull svensk kulturgärning.

 

RAGNAR MANNIL