Fågelbärj, Nelly

f.  1907

d. 30.8.2007

Den 28 oktober 2007 skulle Nelly Fågelbärj fylla 100 år. Vi var många som stod beredda att gratulera henne då och tacka för vad hon varit för oss, familj, släkt, vänner, en hel bygd. Det blev inte så. Natten till den 30 augusti somnade hon in på Nykarleby sjukhus, lugnt, värdigt, utan fruktan.

De senaste årtiondena tillbringade Nelly i hemmet i Hirvlax, i nära kontakt med de fyra barnen, barnbarn och barnbarnsbarn och ofta besökt av vänner, intervjuad av medier och forskare. Hon visste så mycket om Munsalabygden, om personer och personligheter som där har levat, om stämningar och idéströmmar som där har varit rådande. Hon var en pålitlig källa, som varken lade till eller tog ifrån, men kunde berätta på ett spirituellt, med humor kryddat sätt.

Till det senare skedet av hennes liv hörde att hon fick möjlighet att se sig om i världen. Hon gjorde långa resor, ofta med sonen Henrik som arrangör och sällskap. Men att bydelen Storsved i Munsala var hennes ursprungsort stod snart klart för dem som lyssnade till henne. I unga år arbetade hon som butiksföreståndare också i andra delar av Österbotten. Hon var utbildad vid småskollärarseminariet i Vasa och fungerade tidvis även som lärare. Och tillsammans med maken folkskolläraren, idealisten Erik Viljam Fågelbärj kom hon och familjen under efterkrigstiden att bo på flera skolor både norrut och söderut i Österbotten.

Hon delade makens engagemang för en bättre värld, men var samtidigt med sin kvinnliga realism en välbehövlig balanserande faktor i hemmet och familjen. När han under andra världskriget för sina socialistiska åsikters skull behandlades som en säkerhetsrisk av myndigheterna stod hon fast vid hans sida. Äktenskapet ingicks i länsfängelset i Vasa. Med Färj-Erik delade hon intresset för svenska språkets effektiva bruk, som han demonstrerade med kolumner i olika tidningar och hon med berättelser av högt läsvärde om hembygdens förflutna. Hon skrev utan krusiduller, rakt, enkelt och fängslande. Flera av hennes berättelser har med all rätt tryckts och omtryckts flera gånger, såsom den korta redogörelsen för Gigos tragiska liv.

Till Nellys oförverkligade planer hörde att ge ut en samling av Färj-Eriks kolumner. Det vore en angelägen uppgift. Men hennes egna berättelser och debattinlägg borde också inventeras och ges ut. I studiecirkeln Gnistan, som samlade några skrivbegåvade Sjöbybor på 1980-talet var Nelly den samlande kraften, även om professionell hjälp behövdes när cirkelns böcker gavs ut. Intresset för böcker var gammalt hos Nelly. När hon på 1960-talet öppnade en kiosk i närheten av hemmet blev den en populär samlingsplats för Hirvlaxbor och sommargäster. Till sortimentet hörde inte bara lemonad, grisar, glass och mera sådant utan också böcker, såsom svenska utgåvor av de stora ryska klassikerna. De blev kvar på sommarstugehyllorna och kan läsas sommar efter sommar.

Den vitt utbredda släkt som härstammar från gästgivargården i Storsved var ett angeläget tankeämne för Nelly Fågelbärj. Vid släktmötet 1988 och vid senare träffar blev hon den självklara medelpunkten. Det var hon som bar på släkttraditionen och kunde ge den vidare. Nu är Nelly borta, saknad av många. In i det sista bevarade hon sin tankeklarhet och nyfikenhet på livet. Även sedan saknaden har lättat kommer Nelly att vara ihågkommen. Länge.

LARS HULDÉN