Gestrin, Birger

f. 19.9.1921

d. 24.6.2003

Efter en lång tids sjukdom somnade rektor emeritus, fil.lic. Birger Gestrin lugnt och stilla in på kvällen tisdagen den 24 juni 2003. Han var född den 19 september 1921 och var vid sitt frånfälle 81 år gammal.

År 1931, som tioåring, skrevs Lars Fredrik Birger som elev in i Svenska normallyceums klass I K. Femtio år senare, år 1981, lämnade han Norsen som pensionär. Med undantag för studietiden och krigsåren 1939–40 och 1941–45, under vilka han som duglig och orädd officer två gånger blev svårt sårad, tjänade han sin skola först som äldre lektor i latin och grekiska och därefter som rektor under åren 1972–75, brytningstiden då den stora grundskolreformen genomfördes i vårt land.

För en pedagog av den gamla stammen var hans uppgift ingalunda lätt. Han kom att ställas inför många svåracceptabla situationer, av vilka den främsta säkert var att normallyceet fråntogs sin uppgift att svara för de blivande svenskspråkiga lärarnas praktiska utbildning. Någon följsam ja-sägare var han sannerligen inte, men som han uttryckte det i en intervju år 1972 ”gäller det att pröva och ompröva, vänta och se och ta ut det för skolan och eleverna bästa av vad som komma skall”.

Förgäves kämpade han för bevarandet av lyceets klassiska linje med latin som obligatoriskt ämne i studentexamen. En delseger uppnådde han i varje fall i och med att latin infördes som tillvalsämne i Högstadieskolan Svenska normallyceum.

År 1978 utsågs han till den nya skolans första rektor. Här kom än en gång hans talang som administratör till sin fulla rätt och när undertecknad år 1981 tog över var det lätt att följa i hans fotspår. Det kan ännu nämnas att Gestrin under åren 1952–72 stod för en lång räcka kurser i latin vid Helsingfors universitet.

Birger Gestrins intresse för samhällsfrågor drog honom tidigt med i kommunalpolitiken. Bland hans många engagemang kan nämnas, att han i sin hemstad Grankulla var medlem i stadsstyrelsen 1972–80 och från 1970 medlem i lokalstyrelsen för Svenska folkpartiet, där han efter sin pensionering satt som ordförande under åren 1983–86. Under drygt tjugo år fram till 1993 var han ordförande i det skolpolitiska utskottet inom Nylands svenska landskapsförbund.

På Byön utanför Sarfsalös sydspets ligger Öjen, som Birger och Christine-Louise brukade kalla sitt sommarsagoland. Här, i en omgivning präglad av svärfar Lennart Segerstråle, kunde Birger förverkliga sina särintressen skärgård och segling. På Öjen samlade familjen sina vänner till mången glad samvaro, inte minst på Kristinadagen då flaggan, husets värdinna till ära, stod i topp. Birger var också mån om att upprätthålla kontakten med sina Norsen-kolleger, av vilka många likaså hade sina sommarvisten i den östnyländska skärgården.

Birger Gestrin sällar sig till skaran av forna normallyceister trogen skolans valspråk Claris obligamur exemplis.

PER FALCK