Godenhielm, Berndt

F. 31.1.1913

D. 29.11.1998

 

Professor emeritus Berndt Godenhielm avled den 29.11.1998, 85 år gammal. 

Han föddes i Helsingfors den 31.1 .1913 och efter studentexamen 1932 inledde han juridiska studier som resulterade I högre rättsexamen 1937 och titeln vicehäradshövding 1940. Under tio år verkade han som advokat i hemstaden samtidigt som han fortsatte sina juridiska studier. Han disputerade för doktorsgraden 1950. Det öppnade den akademiska banan: 1952 blev han docent i civilrätt och handelsrätt vid Helsingfors universitet och två år senare utnämndes han till professor, en uppgift som han skötte ända till pensioneringen 1976. 

Det betydde att han var handledare för flera generationer av finländska jurister och många av dem nådde höga poster I samhället. 

- Att undervisa hade sina sidor. Men jag tyckte om att improvisera under fria föreläsningar. Och särskilt trevlig var uppgiften som inspektor för juristklubben Codex, framhöll han när jag inför SO-årsdagen intervjuade honom i Hbl.

Berndt Godenhielms kunnande togs I anspråk långt utanför universitetet. Han satt i många statskommitteer, skötte länge huvudredaktörskapet för Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen, ledde Upphovsrättsliga föreningen i Finland och var sekreterare i Finlands adelsförbund. Under några år var han också riddarhussekreterare. 

Inom juridiken kom Godenhielm främst att syssla med patent- och upphovsrätt, där han blev en expert med vida internationella kontakter. Långt efter pensioneringen anlitades han som konsult av olika företag och ivrigt studerade han de intrikata patenträttsliga frågorna inom ramen för Europeiska gemenskapen. Han gav ut en rad skrifter i anslutning till sina juridiska specialiteter med "Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt" som slutpunkt 1994. 

Men Berndt Godenhielm hade också utpräglat konstnärliga intressen. Hemmets och kontorets väggar fylldes av konst och skalan var vid: från Victor Westerholm till Cris af Enehielm. I unga år fascinerades han av de finlandssvenska modernisterna och skrev själv dikter för skrivbordslådan.

På senare år försjönk han gärna i historiska romaner eller följde Peter Englund och Stig Ramel på odysseer i 1600- och 1700-talets Europa. Hans bibliotek var imponerande, där trängdes konst- och litteraturhistoria med genealogica och skönlitteratur. För att inte tala omden samling med juridisk litteratur som  han ärvt av sin far. I Sällskapet Bokvännerna hörde han till de aktiva, bland annat som vice ordförande 1971-83. Den grundliga kulturhistoriska studien över en förfader och namne, "Kapten Berndt Godenhielm och hans barn", utkom i Finska Vetenskap-Societetens skriftserie 1990. På senare år skrev Berndt Godenhielm på sina memoarer, där egna erfarenheter skulle inplaceras i ett större släkthistoriskt mönster. Det blev ett digert manuskript, professorn hade så mycket att berätta från ett långt liv, så många minnen att rädda ur glömskan. 

Jag minns Berndt Godenhielm som en vänlig och verserad gentleman med glimten i ögat, en humanist i juristernas värld.

 

GUSTAF WIDEN