Godzinsky, George de

F. 5.7.1914

D. 23.5.1994

 

George de Godzinsky, den finländska underhållningsmusikens stora mästare, avled den 23 maj 1994. Han hann aldrig uppleva sin åttioårsdag, den skulle infalla den 5 juli, men han kunde in i det sista erfara vilken stor plats han intar Ifinländarnas hjärta. Intresset för hans musik har snarare ökat än avtagit under de senaste åren. Och just innan han dog inledde Fazers musikförlag utgivningen av hans sånger och orkesterarrangemang, som legat onoterade i radioarkiven. 

Många minns också Håkan Pörtfors' satsning hösten 1993 på George deGodzinskys melodier och liv i produktionen "Godzinsky i våra hjärtan" påSvenska Teatern. För den produktionen översatte Benedict Zilliacus hans sånger till svenska och inför premiären kommenterade Zilliacus att han "fann det intressant att denne kosmopolitiske invandrare, med polsk-ryska rötter, lyckats bygga upp en sådan popularitet I främlingshatets Finland". 

Det är inte bara intressant, det är i det närmaste fantastiskt. Och i årtionden redan har man haft orsaken klar för sig,George de Godzinskys älskvärda, anspråkslösa och rättframma sätt i kombination med en järnranson musikalitet och gediget hantverk. 

- Jag vill inte tro att det kan finnas några knep som man kan utnyttja för att få fram spänning, skräck, förföljelse eller annat sådant. Jag vill inte tro att det finns folk som gör musik med beräkning.

Så förklarade han själv sin musikunderhållning i Anne-Marie Franckssamtalsbok "Godzinsky", som utkom för ett drygt år sedan.

George de Godzinsky emigrerade till Finland fem år gammal, från S:t Petersburg. Familjen, vars hemspråk var polska, och franska, acklimatiserade sig först i det svenska Finland. Småningom växte sonen George alltmer in I det finska Finland via sina sånger.

Musikpåbrå hade George de Godzinsky från bägge föräldrarna. Fadern försörjde familjen i det nya hemlandet som bl.a. restaurangmusiker, han skrev också egen musik, då under konstnärsnamnet Monsieur Francois. Modern var också en duktig pianist, hon flyttade sedermera till Wien och senare till sitt hemland Schweiz för gott. 

Redan som sjuttonåring uppträdde George med sin fader som restaurangmusiker och han var bara 21 år gammal när han plockades upp av den världsberömda ryska basen Fjodor Sjaljapin som ackompanjatör för en tio månaders turne till Japan, Manchuriet och Kina. En av Godzinskys mest omtycka sånger, Sulle kauneimmat lauluni laulan, lär ha kommit till på just den här Fjärran östern turnen.

Väl hemkommen igen breddades Godzinskys yrkesbild alltmer mot komponerande, arrangerande och dirigerande. Han kom att idka långvarigt samarbete med flere folkkära artister, såsom Georg Malmsten, Olavi Virta och framför allt Harmony Sisters, Metrotytöt och Kipparikvartetti. Under kriget hörde han till underhållningstrupperna och ingöt mod i armen i fem och ett halvt år. Sånger som Äänisen aallot, Muistoja Syväriltä och Nuotion ääressä kom till under de här åren och spreds så gott som dagligen via radion som tröst och glädje. 

- Jag är romantiker, jag vill skapa sådan musik som ger glädje åt folk, har han sagt. Och hållit vad han föresatt sig.

Konsertunderhållning, d.v.s. lättare seriös musik kallade han själv sitt gebit. Radions underhållningsorkester var ju hans hemvist i nästan trettio år.Operetter och wienermelodier tolkade han som ingen annan på dessa breddgrader.

Och hans verkförteckning är imponerande. Elva operetter och sångspel, cirka femtio kompositioner för underhåll-ningsorkester, ett flertal stycken för solist och orkester, musik till 64 (!) helaftonsfilmer och c. 200 sånger. 

Och visst har han tilldelats hederstecken för allt detta. Bl.a. statens tonkonstpris 1979, professorstitel 1985, en silvermedalj som hedersbetygelse gav Österrike 1990, Jussistatyn fick han 1991 och Emma-statyn i januari i år. 

En förbluffande vital sextioårig musikerbana är till ända. Men glädjespridningen fortsätter. Det är ett sant nöje att sitta vid pianot och staka sig igenom de sjuttiofem sångerna i den nyligen utkomna sångsamlingen Sulle kauneimmat lauluni laulan, där de flesta pianoarrangemangen är hans egna, gjorda enkom för den här utgåvan. Godzinskys rika melodiska flöde och fina harmoniska ådra fortsätter att sprida värme.

 

LENA VON BONSDORFF