Granberg, Clara

f. 27.7.1923 

d. 8.4.1996

Länsskolrådet Clara Granberg, 72 år, avled oväntat annandag påsk, den 8 april 1996. Hon var född i Helsingfors den 27 juni 1923. Trots att Clara Granbergs yrkesliv var rätt kort, hann hon med mycket. Hon började studera först som lite äldre, eftersom hon ville vara hemma med sina pojkar så länge de var små. Hon studerade först matematik vid Helsingfors universitet, men övergick sedan till svenska och engelska och blev fil.kand. år 1965. Efter studierna var hon lärare vid Svenska flicklyceet i Helsingfors i modersmål och engelska, ett värv hon älskade. Under åren 1966-70 verkade hon som rektor för skolan och hade därmed givit lillfingret åt administrationen som kom att prägla senare delen av hennes karriär. År 1986 pensionerades hon från tjänsten som biträdande avdelningschef vid länsstyrelsens skolavdelning, men hade före det hunnit vara både överinspektör vid skolstyrelsen och inspektör för skolväsendet vid länsstyrelsen i Nyland.

Clara Granberg var inte den som gömde sig bakom pappershögar i byråkratjobbet. Hon kom att verka under en mycket turbulent tid då hela skolsystemet reformerades och det gamla läroverkssystemet omvandlades till grundskola, något som hos henne väckte blandade känslor. Clara Granberg var en människa som ville se framåt. Efter pensioneringen var hon aktiv i Norra svenska församlingen och skötte bland annat det svenska biblioteket. Hon var också medlem av försarnlingsrådet. Clara Granberg var en intellektuellt stimulerande person. Hon älskade litteratur och musik och var en kulturkonsument av stora mått. Man minns henne som en varm och vänlig människa som också kunde sätta sig i respekt när det behövdes.

TUA RANNINEN