Granberg, Harry

f. 31.10.1928

d. 22.1.1989

Journalisten och folktingsordföranden Harry Granberg avled den 22 januari 1989 efter en långvarig sjukdom. Han var hemma från Borgå landskommun och född 31.10.1928.

Efter studier vid Medborgarhögskolan och kommunal tjänstgöring som stadskanslist i Borgå arbetade han som redaktör på Borgåbladet 1954-56, Jakobstads Tidning 1956-60 och redaktionssekreterare vid Borgåbladet 1960-61 och Nya Pressen 1961-65. Efter en tid som frilansjournalist var han redaktionschef vid TV:s svenska nyhetsredaktion 1966-69 för att 1970-74 igen vara tillbaka på Borgåbladet som chefredaktör. Efter att 1974-80 ha verkat som informationschef vid Nordiska Rådets presidiesekgetariat i Stockholm kom Harry Granberg tillbaka till hemlandet och utvecklade från 1980 de svenska söndagsprogrammen i TV. Från 1983 var han ansvarig för Rundradions svenska regionalprogram.

Ända sen skoltiden var Harry Granberg engagerad inom föreningar och organisationer. Hans positiva sinnelag och goda samarbetsförmåga skaffade honom många vänner och ledde till förtroendeuppdrag av olika slag. Han var ordförande för Finlands svenska publicistförbund 1972, medlem av Svenska Finlands Folkting 1970-79 och dess ordförande från 1981. Som medlem av kommunalfullmäktige i Borgå lk 1972-74 och kommunalstyrelsens ordförande 1982-83 ägnade han mycket intresse åt natur- och miljövården i sin födelsekommun, som belönade honom med kommunens första miljövårdspris 1983.

Harry Granberg hade många och goda kontakter i alla finlandssvenska regioner och över hela Norden. Hans goda kontakter med TV-tittare och radiolyssnare gjorde honom till en uppskattad kändis var han än rörde sig. Många saknar i honom en lojal och god arbetskamrat och en högt värderad journalist.

(Hbl)