Granqvist, Alma

f. 3.2.1885
d. 4.9.1965

Den 4 september 1965 avled lärarinnan, barnhemsföreståndarinnan och förra bibliotekarien i Kimito, änkefru Alma Granqvist i en ålder av 80 år. Hon var född den 3 februari 1885 i Dragsfjärd.

Alma Andersson sökte sig i början av århundradet till Helsingfors svenska småskolseminarium och dimitterades därifrån 1903. Hon hade först tjänst i sin hemkommun, men kom 1918 som barnhemsföreståndarinna till Kimito. Efter ingånget äktenskaip med bankdirektör Evert Granqvist ägnade hon sig åt sociala och kulturella strävanden i Kimito. Hon ledde marthornas verksamhet, satt i kommunalfullmäktige, tog del i diakoniarbetet och i vården av de krigsförflyttade.  I sina unga år deltog hon med liv och lust i amatörteaterarbetet som regissör.

Hennes kärlek till böcker kom till synes i hennes hängivna verksamhet som bibliotekarie vid kommunens bibliotek. När biblioteket för något år sedan fyllde 100 år belönades hon med Landskommunernas förbunds förtjänstmärke i guld. Alma Granqvist var en rikt utrustad personlighet med ett livsbejakande och positivt sinnelag.