Granskog-Ekman, Hanna

Pensionerade läraren Hanna Granskog- Ekman avled på Alvinahemmet I Övermark den 5 december 1993 i en ålder av 95 år. 

Hanna Granskog-Ekman hann verka som lärare i Öster-Yttermarks norra folkskola i 44 år. Vid sidan av lärargärningen utförde hon ett livslångt dagsverke som föredragshållare i nykterhets-, freds- och livsåskådningsfrågor och som diktare och skribent i dagspress och tidskrifter. 

Hon var en av de stiftande medlemmarna i Svenska Österbottens litteraturförening där hon även korades till hedersmedlem. Hon var en aktiv kraft I Kyrkans Ungdom och i Yttermark marthaförening som hon var med om att grunda och som hon ledde i många år. Hon var en av de bärande krafterna I ny kterhetsföreningen, fredsföreningen, barnhemsföreningen, Folkhälsan, lärarkretsen, Svenska Folkskolans Vänner och skrivargruppen i Sydösterbotten.

Hanna Granskog-Ekman var i mångadecennier en flitig ortsmeddelare till Folkkultursarkivet i Helsingfors som belönade henne med diplom och pris. Hon tilldelades SFV:s folkbildningsmedalj och kommunförbundets förtjänstmedalj i guld.

Hon medarbetade från unga år I Vasabladet och lokaltidningen i Närpes- Kaskö. Hennes tåga räckte till för ett livslångt medarbetarskap som artikelskribent och som poet. Hon debuterade som författare vid fyllda 81 år med boken "Yttermark i helg och söcken" med ett urval bidrag ur sin rika produktion. Boken gavs ut på Närpes hembygdsförenings förlag. I boken skildrar hon hur livet gestaltade sig på gårdarna från slåtter och tröskning till höstplöjning, vinterns göromål och julförberedelserna. 

När vissångerskan Birgit Klåvus i Yttermark sjöng in sin första LP-skiva ville hon ha med en av Hanna GranskogEkmans dikter. Valet föll på dikten "Hymn till hembygden" som sammanfattar något av det vackraste i ordet hembygdskänsla: 

Hembygd, slättbygd med starkaband/ slöt du oss samman med ljuset. I Trosviss ungdom sträcker sin hand/ mot dag, som stiger ur bruset./ Komets gryning i nyplöjd teg/ nynnas av sommarens vaka./ Om bort från hemmet går din väg/ längtar du åter tillbaka. 

Hanna Granskog-Ekman slog livet ut vakt om tankefriheten och rätten att ha en egen mening. Det meditativt upplevda präglade hennes lyrik som både lyfter och bär.

 

ERNEST ULJENS