Granvik, Ragnar

f. 7.12.1910

d. 10.10.1997

Kommunalrådet, f.d. jordbrukaren och riksdagsmannen Ragnar Granvik avled den 10.10.1997. Han var född den 7.12.1910. En viljestark personlighet är borta. Ragnar Granvik var en drivande kraft som med osvikligt intresse och förvärvad kunnighet arbetade för landets utveckling i ekonomiska, kulturella och andliga sammanhang.

Han genomgick Korsholms Lantmannaskola som 18-åring. På 1930-talet invaldes han som ordförande och styrelsemedlem i flera föreningar i Småbönders. Han blev ledamot och även ordförande i Terjärvs kommunfullmäktige 1954- 1960 och 1965-1968. Han var också styrelsemedlem och ordförande i ett flertal kommunala, kyrkliga och lantbrukssammanslutningar.

Riksdagsperioderna 1966-1978 medförde nya utmaningar. Ragnar Granvik var medlem av socialutskottet i alla riksdagsår, periodvis i stora utskottet samt ekonomi- och trafikutskottet. Han tillhörde riksdagens bank:fullmäktige, var statsrevisor samt medlem i Nordiska rådet, Folkpensionsanstaltens fullmäktige, Svenska kulturfonden och Svenska Finlands folkting. Han var också elektor i presidentvalen 1962, 1968, 1978 och som riksdagsman i det något dramatiska undantagsvalet 1973. Han var viceordförande i Svenska folkpartiet och i Sfp:s riksdagsgrupp. Ragnar Granvik var trafikminister i Martti Miettunens minoritetsregering 1976-1977. Granvik hörde till centerkrafterna inom Sfp. Han var en färgstark och ofta anlitad vältalare, med budskap som alltid fångade åhörarna. Han var alltid redo att ställa upp på minnesstunder efter bortgångna, och höll korta kraftfulla tacktal i både större och mindre sammanhang. Som politiker var Ragnar Granvik okonstlad och rättfram, valparollema "en levande landsbygd" och "kristliga grundvärden" var bärande grundteser.

Under ungdomsåren spelade Ragnar Granvik fiol i en orkester som medverkade vid fester och bondbröllop. Han var även aktivt med i hästavelsarbetet och i travsporten på 1930-1940-talen. Han var inkallad krigsåren 1939-1945 och blev översergeant 1961. Enligt egen utsago var hans andliga hemvist Evangeliska Ungas sångkör i Småbönders, här medverkade han cirka 40 år. Ragnar Granvik har nedtecknat sina levnadsminnen i boken Vallpojken till regerings borgen (1980).