Gripenberg, Bengt Erik

f. 28.10.1926

d. 20.3.2018

Agrologen och trädgårds­företagaren Bengt Erik Gripenberg var den tredje sonen av fyra till arkitekt, professor Ole och Harriet Gripenberg. Bengt gick i Tölö svenska samskola som sina bröder. Då årsklass 1926 inkallades 1944 blev han beväring i fältartilleriet i Riihimäki. Han insjuknade svårt och räddades till livet av kirurgen, militärläkaren Per Erik Aschan.

Bengt studerade vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo och blev agrolog 1946. Han fortsatte trädgårds­studierna vid Landbo­höjskole i Köpen­­hamn. Föräldrarna hade 1928 inköpt ett ställe med ett nedlagt tegelbruk i Ingå. Där röjde man jorden och startade ett småbruk, Gripans. Pappa Ole var arkitekt men jordbruk och trädgårdsskötsel var hans främsta hobby. Under krigsåren 1941–1943 var Bengt gårdens arbets­ledare. Detta var inkörsporten till den verksamhet som skulle bli hans livsuppgift. Efter utbildningen tog Bengt över skötseln av gården som då redan hade trädgårdsodling. Det byggdes växthus som var breda, stora och ljusa, vilket var banbrytande jämfört med den tidens sedvanliga växthus. Gripans trädgård startade 1949.

Bengt lyckades locka en skicklig odlare och vän från studietiden i Danmark till odlingsexpert och verksamheten utvidgades. Produktionen med främst nejlikor kom väl i gång, och genom att gården blev en trädgårdsproducent med aktiv ägare undgick den kolonisationen. Gripans med sina stora växthus och intressanta odlingar var ett uppskattat exkursionsmål för yrkesmän och Bengt var alltid den välkomnande och kunniga guiden.

Under somrarna hade Gripans utländska trädgårdspraktikanter från världens alla hörn och därmed var gården en populär internationell sommar­arbetsplats för många Ingåungdomar. Utöver den egna produktionen hade gården en omfattande blomsterimport. Det här förde Bengt till de mest exotiska platser i världen för att där finna nya och spännande blommor. Bengt var en mycket skicklig och energisk försäljare och duktig affärsman. Han hade förmågan att fatta beslut och sedan genomföra dem. Sen kom motgångarna, blomförsäljningen i landet omstrukturerades och Bengt själv drabbades av olika sjukdomar, så 1995 lades trädgården ned. Även blomsterhandeln Dan Ward, som Bengt hade köpt, avslutades. Men oberoende av hur ödet än kastade Bengt och hans företag så lyckades han landa på fötterna.

Bengt var medlem av kommunalfullmäktige i Ingå under två valperioder 1964–1972 och medlem av kommunstyrelsen 1963–64. Han var medlem i Handelsträdgårdsförbundets delegation 1963–74. Han lät bygga ett härligt hus Gripanstorp, ritat av brodern, arkitekten Bertel, på tegelbrukets udde. Där kunde han bo till livets slut. Hemmet inreddes tillsammans med hustrun Lissen, som dessvärre avled redan 2000. Äktenskapet hade ingåtts 51 år tidigare. De hade fyra barn, av vilka äldsta dottern Kitty avled 2006. Landskapsvård och böcker var Bengts hobbyer. Han läste flitigt och samlade på böcker, främst memoarer och biografier samt historia av olika slag. I Ingå kallade man Bengt den verklige, gamle gentlemannen. Han var intresserad av att klä sig korrekt och bemöta människor med vänlighet och respekt.

Bengt sörjs närmast av sina tre barn med familjer och mångåriga vänner. 

Elisabeth Ringgenberg. Lennart Gripenberg (bror) Sebastian Gripenberg Robi Gripenberg Anna Fogdell