Grönbolm, Rolf

F. 19.5.1935

D. 22.1.2001

 

Rolf Grönblom är död. Han avled stilla på Terhohemmet i Helsingfors den 22 j anuari 2001, 65 år gammal. "Bruten av en svår sjukdom" ville han absolut inte att det skulle stå i hans nekrolog - han gillade inte att man hyssjade om sjukdomar. I fjol våras konstaterades cancer i bukspottskörteln. Dessutom hade han metastaser på levern.

Men in i det sista var han fullt sysselsatt med att dela med sig av sitt enorma kunnande om Egypten och Indien. Trots att sjukdomen tog på krafterna hade han till exempel inte en tanke på att sätta punkt när det digra verket Faraonernas Egypten utkom hösten 2000. Så sent som i september åkte han till Delhi på tio dagar. Han ville hinna skriva ännu en bok. Den skulle heta Delhi. 

Att leva är att göra, sade han insiktsfullt under den sista Hbl-intervjun i julveckan 2000.

Rolf Grönblom var en handlingens man och han hann uträtta mer än de flesta. Efter en tid som reklamchef och trafikupplysare blev det radio imånga år. Det var han som gav Svenskfinland Naturväktarna år 1970. Då hade han varit underhållningschef på den svenska kanalen ett par år.

Rolf Grönblom älskade radio. Ibland sade han att han varit allt i radion utom pausfågel. Han började som frilans med trafikprogrammet God ton vid ratten, sedan blev det allt från kabareer och frågelekar till stora underhållningsprogram inför publik. År 1976 blev underhållschefen dock chefsanmälare och på den posten gjorde han mycket för att putsa radiospråket, men redan två år senare tvingades han lämna den aktivaradiokarriären på grund av hjärtfel. 

Slog sig till ro gjorde han däremot inte. - Om det går så att man blir pensionerad vid så här unga år måste man se till att man fyller sin tillvaro på ettmeningsfullt sätt, förklarade han. Det gjorde han. Han blev bland annat en flitigt anlitad översättare, men framför allt njöt han av att ha tid för detsom var den röda tråden i hans liv: Det allt uppslukande intresset för det forna Egypten och för det konglomerat av samhällsskick, traditioner och religiösa föreställningar som Indien är.

Att han kom in på det spåret var något av en slump, men med tiden växte sig intresset så stort att Rolf Grönblom blev en av våra största auktoriteter på de här kulturerna. Och resorna var så givande och lustfyllda att han absolut måste få dela med sig av intrycken. Det gjorde han först rätt ofta som suverän reseledare och senare i flera storverk med imponerande bredd. Hemma i Indien som utkom år 1993 var ett veritabelt pionjärverk.Fjolårsboken Religionernas Indien en unik men lättläst översikt över de trosföreställningar som genomsyrar både indisk kultur och indiskt liv.

Rolf Grönblom var en människa som hade en sällsynt förmåga att gå upp i det han gjorde. När han till exempel gjort ett radioprogram om kremering blev det så bra att han först ombads bli PR-man och senare generalsekreterare för Krematorieförbundet i Finland.

Flitens lampa har slocknat i hemmet I Främre Tölö. En ovanligt mångsidig kulturarbetare har satt punkt. Tomrummet efter jovialiske, omtänksamme Rolf Grönblom blir stort i en vid vänkrets. Rolf Grönblom var född den 19 maj 1935.

 

MARDY LINDQVIST