Grönroos, Göran

f. 29.4.1940

d. 7.8.2012

Den 7.8 2012 fick vi sorgebudskapet att vår vän diplomekonomen Göran Grönroos har lämnat oss. Han avled på Universitetssjukhuset i Åbo efter att ha kämpat mot cancern under en kort men intensiv sjukdomsperiod.

Göran föddes den 29.4.1940 i Pargas och förblev sin hembygd trogen. Han blev student från Pargas Samskola och avlade ekonomexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Under hela sin yrkesverksamma tid beklädde han ledande positioner inom sparbanksrörelsen. Hans första anställning som verksamhetsledare vid Åbolands och Ålands Sparbanksförening följdes av uppgifter som informationschef vid Sparbanken i Åbo, Vd för Kimito Sparbank, Vd för Pargas Sparbank, Vd för Sparbanken i Åbo och chefdirektör för Helsingfors Sparbank. Han tog initiativet till och ledde fusioneringen av banker i Åboland som sammanslogs till Sparbanken i Åbo. Som chef för Helsingfors Sparbank fusionerade han kustbanker med Helsingfors Sparbank, varefter banken döptes om till Aktia Sparbank. Som företagsledare har Göran beskrivits som sympatisk och social men mycket fordrande, som krävde mycket, såväl av sig själv som av sina medarbetare. Han var en anhängare av resultatstyrning och ansåg att uppnådda målsättningar skänker arbetsmotivation och tillfredsställelse. Göran utnämndes till chefdirektör för Helsingfors Sparbank under en mycket turbulent tidsperiod då bankkrisen utbröt år 1990.

Om Göran inte blivit bankman skulle radio och TV- journalistiken högst antagligt utgjort hans levebröd. Vid sidan om sitt ordinarie arbete verkade han som frilansredaktör vid YLE under åren 1964–75 och var en uppskattad programledare för underhållningsprogram, främst musikfrågesport. Han gjorde också en rad uppmärksammade historiskt orienterade dokumentärprogram och personintervjuer.

Musiken var det allt överskuggande intresset vilket tog sig många uttryck. Som ung studerande skrev han in sig i Brahe Djäknar där han som en god tenor med solistuppdrag sjöng under många år, han deltog också i det administrativa arbetet bl a som reseledare under flere turnéer och som styrelsens viceordförande. Efter den aktiva tiden som studentsångare var han med om att grunda BD:s understödsförening Brahe Ärkedjäknar där han aktivt deltog i såväl det administrativa som sångliga programmet.

Under senare år, ända tills krafterna avtog, sjöng han med i Pargas-baserade Manstolvan Munvig. Under 1970-talet var han medlem av Åbo stads musiknämnd, under 1980-talet var han ordförande för Åbolands kulturråd och under senare år deltog han aktivt i verksamheten inom Pargas orgeldagar och Pargas barocksällskap. Som en aktiv konsument av såväl instrumental som vokal musik besökte han tillsammans med sin hustru Annelie de flesta större opera- och konserthus i Europa.

Göran var också en hängiven hembygdsaktivist som länge varit engagerad i Pargas hembygdsförenings verksamhet. Han var ordförande och skattmästare under många år och var ansvarig redaktör för ”Nytt från Pargas hembygdsförening”. Göran var även en av initiativtagarna bakom Stiftelsen för Gamla Malmen. Han mottog hembygdspriset år 2011 för sina insatser. Göran Grönroos utbildning och mångsidiga bildning skaffade honom många kontakter och förtroendeuppdrag i samhället. Han var bl a medlem i Stiftelsen för Åbo Akademis delegation under många år och ledamot i Stiftelsen för Åbo Akademis styrelse hela nittiotalet. I förvaltningsrådet för Veritas/Verdandi deltog han också.

Hans intressesfär var bred, förutom musiken också litteratur och konst. Hans faktabetonade inställning till tillvaron återspeglades i valet av litteratur som oftast handlade om politisk historia och biografier. Han skrev också själv, var författare till ett antal historiker över föreningar verksamma i Pargas. Han var också intresserad av konst och hade med åren byggt upp en ansenlig konstsamling.

Görans och Annelies trivsamma hem i Tennhaga, i hjärtat av Pargas, har under åren varit en gästfri, generöst välkomnande oas för gäster från när och fjärran. För alla dem som lärde känna Göran framstod han som en varm och god humanist i ordets sanna mening, en som visar respekt för varje enskild människa. Görans naturliga ledaregenskaper kom till sin rätt då han som självskriven ”ordförande för kulturkommittén” tog initiativet till och arrangerade resor och begivenheter för vänkretsen ”Gänget”, vänner som hållit ihop och sjungit samman ända sedan studietiden.

Många fina och minnesrika upplevelser bär Görans positiva och glada prägel. Familjen och vännerna betydde mycket för honom, barnbarnen hade i honom en varmhjärtad farfar som alltid var beredd att hjälpa till med små och stora problem. Göran bejakade tillvaron, han höll fast vid familjen, vänkretsen och musiken och möjligheten att leva fullt ända tills krafterna småningom sinade.

Göran Grönroos sörjs närmast av hustru Annelie, sönerna Henrik och Anders med familjer och en stor skara vänner.

Sten Holmström för en stor vänkrets