Gummerus, Edvard, R

F. 5.10.1905

D. 4.11.1991

 

Författaren, fil.mag. Edvard R. Gummerusavled den 4 november 1991 I Ludvika, Sverige. Han var född 5.10.1905 i Helsingfors, son till aktivisten, diplomaten och historikern, professor Herman Gummerus och San Gummerus, f. Hedengren. "Edi" och hans yngre bror Olle (prof. H. 0. Gummerus) gick i skola och studerade i Rom och Paris, de fostrades till kosmopoliter, och de har omsatt sin nedärvda konstnärliga begåvning I livsverk inom konst och litteratur, publicistik och kulturförmedling över nationella gränser. 

E .R. Gummerus debuterade redan 1930, samma år som Olof Enckell och Tito Colliander. Hans första bok var "Fascismen och det moderna Italien" , en tidig förståelsefull presentation av författarens andra hemland – det var Sverige (Dalarna) , där hanockså i olika perioder hade sitt verksamhetsfält och där han levde under slutet av sitt liv. E. R. Gummerus blev fil.kand. vid Helsingfors universitet 1934, senare fil.mag. Och 1938 lämnade han Finland för att återkomma på korta besök. Under krigen verkade han i Sverige för Finland, hanutgav bl.a. med en annan författare skriften "Finland, vad det är, vad det kämpar för" (1940), med företal av Risto Ryti. 

År 1938 inleddes E. R . Gummerus' skönlitterära författarskap med romanen "Farväl Arkadien". Under krigsåren 1940-43 utkom en trilogi, romanerna "Fästningen" - "Arvet" - "Sönerna". "Arvet" fick ett delat första pris I enromanpristävlan som anordnades av Söderström & C:o och Hugo Gebers förlag i Sverige. 

De tre romanerna är upplysande och underhållande, tidsbakgrund är tiden 1914 till 1940 i Finlands historia, vi lär känna "en finlandssvensk släkt med ryska traditioner, sedd genom akademisk monokel i högra ögat" (Th. Warburton).

E.R. Gummerus har skildrat sitt eget liv i två memoarverk, "Natten är en näktergal" 1954 och "Palatset med kolonnerna" 1974. I den senare boken - Romerska minnen - skymtar pånära håll Il Duce Mussolini i samband med "marschen mot Rom" år 1922 – familjen Gummerus bodde då i Rom, Herman Gummerus var Finlands första sändebud där 1920-25. De två memoarböckernaliksom huvuddelen av författarens svenskspråkiga produktion har utkommit på förlaget S & C:o i Finland. 

E.R. Gummerus' litterära produktion var omfattande, med olika genrer och motiv: romaner, noveller, essäer, kulturkritik, memoarer, en Finlands litteraturhistoria på italienska (1957), skildringar av italienska landskap och av "Det gamla Floda" (i Västerdalen) . Till allt detta kommer talrika översättningar, italiensk, fransk och engelsk litteratur i svensk språkdräkt. 

E.R. Gummerus bosatte sig efter kriget i Rom och hade länge sitt hem där. Han var lektor i svenska språket och svensk litteratur vid ett Orientaliskt institut i Neapel från 1956 till 1970. 

Bland de pris och utmärkelser som E.R. Gummerus fick kan nämnas Svenska litteratursällskapets kulturpris 1960. E.R. Gummerus var sedan 1939 medlem av Finlands svenska författareförening. År 1976 kallades han till korresponderande ledamot i SLS. Han var hedersmedlem i Skandinaviska Föreningens Vänner i Rom, i Dan Andersson-Sällskapet och i Dalarnas Författar-Förbund.

 

J.O. TALLQVIST