Haglund, Hilding

f. 1922

d. 2007

Den 13 maj 2007 gick Hilding Haglund ur tiden bruten av en långvarig sjukdom. Han föddes år 1922 i Marby i Strömfors och växte upp i en syskonskara om fem barn på släktgården där familjen bedrev jordbruk. I vinterkriget deltog han som frivillig på hemmafronten. I fortsättningskriget kämpade han vid fronten inom IR 61.

År 1949 inledde Hilding Haglund studier vid Svenska medborgarhögskolan i Helsingfors (numera Soc&kom), där han också lärde känna sin blivande maka. Hilding och Anita gifte sig år 1951. Efter avlagda studier flyttade familjen till Snappertuna där Hilding blivit anställd som kommunalkamrer. I äktenskapet föddes på femtiotalet två söner. År 1958 flyttade familjen till Helsingfors då Hilding fått anställning som revisor vid Svenska landskommunernas centralbyrå. I det här jobbet lärde han känna hela Svenskfinland då han reste runt och granskade kommunernas räkenskaper. År 1961 utnämndes Hilding Haglund till Snappertunas första kommundirektör. År 1966 tog han emot kommundirektörskapet i Ingå, där familjen slutgiltigt slog rot.

Hilding Haglund jobbade aktivt för att utveckla Ingå. Under hans tid etablerades många nya arbetsplatser i kommunen och man uppförde flera kommunala byggnader, bland annat Ingahemmet och kommunhuset. Under den här tiden växte också invånarantalet och kommunens ekonomi fick en bredare bas att stå på. År 1980 gick Hilding i pension. Men intresset för det kommunala bestod och 1984 invaldes han i kommunfullmäktige, där han satt i tolv år varav åtta som fullmäktigeordförande. Under sin kommunala bana hann Hilding Haglund också verka inom bland annat Folktinget, Västra Nylands kretssjukhus och Nylands svenska landskapsförbund.

Hilding Haglund hade ett stort intresse för föreningsliv. På 1960-talet var han med och grundade Lionsklubben i Ingå. Engagemanget ledde till att han senare bl.a. verkade som distriktsguvernör inom organisationen. Idrotten engagerade Hilding. Redan som ung var han med och grundade Strömfors idrottsförening och i Ingå var han aktiv inom den lokala idrottsföreningen. Hilding var framför allt en stor vän av skidning. På äldre dagar skidade han otaliga Finlandiaoch Vasalopp. Han hade också sedan unga år ett intresse för skytte och jakt. Även bilsporten engagerade honom. Han deltog bland annat aktivt i så kallade OP-tävlingar. Också schackoch kortspel hörde till hans fritidsintressen.

Veteranverksamheten låg Hilding Haglund varmt om hjärtat, han fungerade bland annat som ordförande för Ingå veteranförening och senare utnämndes han också till hedersmedlem i föreningen. På äldre dagar var han en aktiv skriftställare. Han kartlade och skrev om de ryska befästningsverken i Ingå. Därtill skrev han bland annat en bok om de stupade Ingåborna i vinter- och fortsättningskriget samt ett flertal historiker.

Hilding Haglund sörjs av hustru, söner med familjer samt en stor skara släkt och vänner.

CALLE HAGLUND

Skribenten är Hildings barnbarn