Hagman, Kaj

f. 29.7.1916

d. 16.9.2003

En av de främsta journalisterna och kulturarbetarna i svenska Österbotten, Kaj Hag­­man, avled den 16.9.2003 vid 87 års ålder i sin hemstad Vasa.

Kaj Hagman var nästan bokstavligen talat född in i journalistiken. Han kom till världen 29.7.1916 och hans far var den framstående tidningsmannen, Vasabladets legendariske och mäkta populäre krönikör ”Neger”, Einar Hagman.

Kaj Hagman blev student 1935 och avlade folkskollärarexamen två år senare vid Nykarleby seminarium. Medarbetare i Vasabladet blev han redan dessförinnan och fortsatte träget som sådan under krigsåren, medan han jämsides därmed vikarierade som lärare i Kvevlax, Smedsby och flera förstäder till Vasa, periodvis tillsammans med sin kollega och hustru Ingeborg.

År 1944 blev han journalist på heltid och snart vida känd som Vasabladets sportredaktör och dito reporter under signaturen Keeper, med fotboll som en av sina käraste specialiteter. Lika hemmastadd var han som musik-, litteratur- och teaterskribent under Edvin Sundquists sista årtionden som chefredaktör. När Birger Thölix år 1964 tillträdde som ny chefredaktör blev Kaj Hagman utsedd till redaktionschef. På den posten kvarstod han till sin pensionering 1979.

År 1950 var Kaj Hagman med och grundade Svenska Österbottens litteraturförening, där han också några år var styrelsemedlem och ordförande. När föreningen 1954 grundade sin tidskrift Horisont var han från första början en av dess allra flitigaste och mest hängivna medarbetare, först som redaktionssekreterare och sedan som huvudredaktör i flera årtionden fram t.o.m. 1979. Han och hans parhäst i Stockholm Harry Järv var den duo som med aldrig vilande fyr och flamma tillsammans höjde Horisont till en hart när otrolig nivå och gjorde den respekterad och omtyckt i hela Norden.

Kaj Hagman var också utöver det litterära planet en energisk nordist, medlem i föreningarna Nordens centralstyrelse och aktivt med i utvecklandet av Kvarkensamarbetet. På det journalismfackliga området satt han också med i styrelsen för Vasa journalistförening.

Både som yrkeskollega och privatperson var Kaj Hagman en ovanligt fridsam, varm och vänsäll människa med ett ljust och öppet sinnelag. Ljust är därför det minne han lämnar efter sig hos sina många vänner, bland dem

NILS-BÖRJE STORMBOM 

-- Kaj Hagman tilldelades SFV:s folkbildningsmedalj 1972