Hallberg, Mauritz

Affärsman, politiker ooh kulturfrämjare - i alla dessa egenskaper har statsrådet Mauritz Hallberg gjort betydande inlägg i vårt lands utveckling.

Han var född i Stockholm den 2 augusti 1851, men erhöll sin skolbildning i Helsingfors och blev efterhand en av våra förnämsta affärsmän och en av det gamla borgarståndets mest uppskattade lantdagsmän.

Genom gåvor till Antellska samlingarna, Högre svenska handelsläroverket och Svenska litteratursällskapet, intager statsrådet Hallberg en plats ibland vårt lands stora donatorer. Det svenska arbetet i vårt land hade i honom ett värdefullt stöd; han hjälpte med råd och med dåd. Svenska Folkskolans Vänner hade förmånen att åtnjuta statsrådet Hallbergs medverkan såsom ordförande i föreningens förvaltningsråd ända från dettas inrättande år 1913 till hans död, vilken inträffade den 26 februari 1924.Bild: Mauritz Hallberg år 1918. Museiverket