Hallén, Martin

F. 10.9.1918

D. 7.9.1996

 

Folkskolläraren och kulturpersonen Martin Valdemar Hallen avled den 7 september 1996. 

Martin föddes på Källkullen I Fröjdböle skola, Kirnito, den 10 september 1918, där hans far var föreståndare. Martin sökte sig till Nykarleby seminarium och dirnitterades som folkskollärare år 1941. Genast därefter kallades han till krigstjänst. Kriget satte djupa spår i hans själ. En del av krigets grymheter har han, undersergeanten, nedskrivit i en uppsats om sitt kompanis krigsetapper. 

När freden kom blev Martin Hallen lärare i Rosala, Hitis 1945-46. Bland 26 sökande valdes han sedan till lärare vid Fröjdböle skola i Kirnito. Där verkade han åren 1946-52. Åren 1952-62 var han lärare i Östermark skola i Kirnito men skolan indrogs och Martin Hallen valdes till lärare i Nivelax skola i Västanfjärd. INivelax var han till sin pensionering år 1979.

Martin Hallen var aktiv inom SFP. Av hans många kommunala förtroendeuppdrag i Västanfjärd kan särskilt nämnas följande: Elektorskandidat vid presidentvalet 1956, ordförande för kommunstyrelsen 1969- 76, medlem i kommunfullmäktige 1981-84, ordförande för kolonisationsnämnden 1963-72, ordförande för lantbruksnämnden 1973-7 6, ordförande för skolnämnden 1981-88, ordförande för valnämnden i norra röstningsområdet 1972- 92 och medlem i socialnämnden 1981- 92.

Även inom församlingen var Martin Hallen aktiv. Särskilt sång och musik var för honom kära hobbies. 1961-62 var han t.f. kantororganist i Kirnitoförsamling.1963-94 var han medlem i Västanfjärds församlings kyrkofullmäktige och I många år dess ordförande. Han var sekreterare i byggnadskomrniten för nya församlingshemmet och skrev även nya kyrkans 80 års historik. På 1970-talet var han kyrkokörens ledare. 

Föreningarna i Åboland hade i Martin Hallen en god kraft. Sålunda var han redan år 1945 ledare för olika körer i Kirnitonejden. År 1957 var han ordförande för Kirnito Sportförening. I sju år var han ordförande för Västanfjärds Ungdomsförening r.f. och i många år dess teaterledare. Han skrev även VUF:s 75-års- och 90-års historik. 

I över 20 år var han medlem I Åbolands Sång- och Musikförbunds styrelse. Han skrev även musikförbundets 60-års historik.

Ett 20-tal år var han medlem i Finlands Röda Kors Åbolands distrikts styrelse. Åren 1967-79 var han ordförande för FRK Västanfjärds avdelning och skrev dess 25-års historik. Några år var han medlem i Åbolands Kulturråds styrelse och i Kimitoöns Musikgille. 

Sedan år 1978 var Martin Hallen medlem i Stiftelsen Silverringens (pensionärsbostadsstiftelse) styrelse och han vardess ordförande till sin död. Även Kimitoöns lärarförenings styrelse hade i honom en trogen medlem. 

Martin Hallen skrev också Nivelax folkskolas 75-års historik till skolans jubileum år 1967.

I unga år var han aktiv idrottsman i kastgrenar och skidning. Han var även aktiv sångare, målare, tecknare och versskrivare (Rosalavalsen, Västanfjärdsvalsen och Helgas brudmarsch). Till hans fritidsintressen hörde handarbete, fiske, trädgårdsskötsel och korsordslösning. 

En human och positiv människa har gått ur tiden. Vi känner stor tacksamhet inför hans livsverk. Hans minne kommer att leva hos oss så länge vi lever.

 

BO LUNDELL