Hancock, Bill (William)

En nyfiken multinationell journalist

Redaktör, fil.kand. Bill (William) Hancock avled den 11 mars 1999 vid 78 års ålder. Han föddes 30.10.1920 i Helsingfors av brittiska föräldrar. Hancock hör till den grupp finlandssvenska journalister som - på grund av den relativt begränsade arbetsmarknad den svenskspråkiga pressen i Finland utgjorde - utnyttjade de möjligheter modersmålet erbjöd, och flyttade över till Sverige, där utbudet av arbetstillfällen var stort och mångsidigt.
Bill Hancocks bana som redaktör började på Hufvudstadsbladet år 1943. Därifrån flyttade han 1945 till Ekenäs för att bli redaktionssekreterare på Västra Nyland, och tillbaka till Helsingfors och kvällstidningen Nya Pressen 1947. Efter att ha fungerat som informationschef för Rundradions Olympia-avdelning 1951-52 gick han 1952 över till den finska pressen, som redaktör på Ilta-Sanomat.
Till Stockholm flyttade Hancock år 1956. Det innebar också specialisering på ekonomijournalistik, för tjänsten som ekonomiredaktör var den han höll på Expressen för den mesta tiden fram till 1964. Kännetecknande för Hancocks orädda kosmopolitism var, att han bröt den normala arbetsrutinen för att fungera som krigskorrespondent i Kongo och Sydostasien - i det finska Vinterkriget hade han själv deltagit som frivillig. Från Expressen gick han över till Stockholms-Tidningen, och då denna upphörde 1966, till det nygrundade ekonomiska veckomagasinet Veckans Affärer, där han var reporter fram till 1982. I ett par år var han Bryssel-korrespondent för tidningen, och vid sidan om Spanien-korrespondent för Dagens Industri 1982-83.
Bill Hancock gjorde en kort come-back i Finland i början på 1980-talet, då han var med om att köra igång tidskriften Fakta, ett samarbete mellan A-Lehdet Oy och svenska Bonnier. Hancocks bidrag var det yrkesmässiga kunnandet när det gällde att ge ut en tidskrift som bevakade ekonomin, ett kunnande som han hade byggt upp på Veckans Affärer. Han var framför allt en skrivande journalist, som producerade brett upplagda artiklar och reportage om olika områden inom den finska ekonomin och om finska företag. Medan han arbetade på Veckans Affärer, som då blivit Nordens ledande affärsmagasin, hade han bibehållit sina kontakter och sin känsla för utvecklingen inom det finländska företagslivet. Kontakten med Finland uppehöll han också genom sitt sommarställe i Eckerö Björnhuvud på Åland.
Ett vackert bevis på Bill Hancocks förmåga som reporter var hans biografi över Bonnier-koncernens grundare Albert Bonnier jr, som gavs ut 1977 med titeln Abbe och Bonniers. Boken, som bygger på intervjuer med Albert Bonnier jr och hans underställda, ger en utomordentligt skarp bild av den nordiska industri- och mediekoncernen tillkomst, av dess utveckling och även av dess kriser.

Eero Sauri
Skribenten är förlagsdirektör för Helsinki Media Erikoislehdet och var chefredaktör för tidskriften Fakta under dess första år