Hannus, Birger

f. 28.4.1919

d. 20.9.1981

Busschauffören och kommunalmannen Birger Hannus i Maxmo avled den 20 september 1981. Han var född i skärgårdsbyn Kvimo den 28 april 1919. På 50-talet lämnade Hannus sin hemby för att i Jakobstad och Vasa arbeta i olika transportföretag, men när Maxmo skärgård fick fastlandsförbindelse på 60-talet flyttade han tillbaka och blev busschaufför, som i det här fallet betydde att han blev den som allting skulle bestyra för skärgårdsborna.

Hannus kom in i kommunfullmäktige och fick en rad nämnduppdrag, bl.a. blev han ordförande i nykterhetsnämnden och turistnämnden, vilka drev frågor som intresserade honom särskilt varmt. Han var också en av de första MHF-medlemmarna i Österbotten.

En hjärtstörning i början på 70-talet tvang honom att trappa ner, men i och med att han tillfrisknade hopade sig förtroendeuppdragen igen, och vid sitt frånfälle var han bl.a. viceordförande i kommunstyrelsen.

Under flera decennier fungerade Hannus som en flitig lokalkorrespondent till flera tidningar, bland dem Jakobstads Tidning och Vasabladet, vilket för honom främst innebar en möjlighet att på ett positivt sätt lyfta fram skärgården och dess folk, men det hindrade honom inte att med journalistisk blick också peka på mera negativa företeelser.

Alf Snellman