Hartell, Hans

F. 15.3.1904

D. 5.10.1990

 

Hans Hartell var Stockholmsgrabben som blev student i Uleåborg och som efter en del studier i Helsingfors universitet blev journalist "på livstid": först i Västra Nyland och från 1945 i Jakobstads Tidning. Hans liv började i Stockholm den 15 mars 1904 och slutade i Jakobstad den 5 oktober 1990, det varade i 86 år. 

Redaktör, t.f. chefredaktör, redaktionssekreterare, andre redaktör är de yrkesnamn Hans Hartell har haft; journalist skulle ha varit det bästa, för journalist var hanoberoende om han skrev ledare, referat, intervjuer eller kåserier, oberoende om han skrev hela sitt namn under texten eller om han skrev HH eller Hasse. Alltid varhanjournalist.

Hans Hartell var som en kunskapsbank, aktuell, tillförlitlig och öppen för yngre och osäkra kolleger, för politiska aktörer  och för näringslivets och organisationersfolk som ville veta hur det egentligenvar. ..

Turismen, litteraturen, den svenskliberala politiken, Lian-rörelsen och frimurarna ränade Hasse till de viktiga och de aktiva.

Som journalist följde Hans Hartell den klassiska linjen, som med hjälp av ett exakt och rent språk vill ge läsarna information som är kunskap som ger den självkänsla som gör människorna starka.

Hasse hade ett utpräglat sinne för ordens vikt och valörer. Han vidmakthöll och utvecklade sin språkliga journalistiska känslighet i ett livslångt umgänge med litteratur, bildkonst, musik och det folkliga kulturarbetet i ideella organisationer. 

Vi som fick arbeta tillsammans med Hasse och många av dem som gärna läste hans texter minns honom särskilt som den vakna iakttagaren, den goda lyssnaren och den omsorgsfulla skildraren.

 

OLE JAKOBSSON