Hausen, Brita

f. 12.4.1933

d. 22.12.2006

Stadsplanearkitekt Brita Hausen, född Graeffe, avled i Grankulla den 22.12.2006.

Hon var 74 år gammal, född den 12.4.1933. Brita växte upp i Virkby där hennes far Torsten Graeffe var försäljningschef på Lojo Kalk. Lärdomsskola och gymnasium gick hon i Grankulla, där hon bodde på elevhemmet. Hon blev student 1951, studerade ett år vid Konstindustriella yrkesskolan och sedan vid Tekniska högskolan där hon utexaminerades som arkitekt år 1962.

Brita var intresserad av konst och formgivning, men yrkesmässigt tog samhällsintresset överhanden och hon inriktade sin karriär på stadsplanering. Till detta intresse bidrog också hennes lärare professor Otto-Iivari Meurman.

Hon jobbade först på flera arkitektbyråer. Huvuddelen av sin karriär, 25 år, verkade hon som stadsplanearkitekt vid Esbo stad, från 1966 tills hon blev sjukpensionerad år 1991. Hon var flitig och engagerad i sitt jobb och var också många år medlem i stadsplanenämnden och ordförande för fasadsynemännen i Grankulla.

I Grankulla bodde hon sedan år 1958 och där verkade hon också inom Svenska folkpartiet. Hon hade olika uppgifter inom lokalavdelningen. Bland annat var hon ordförande och starkt engagerad då Elisabeth Rehn från samma avdelning invaldes till sin första period i riksdagen år 1979.

Brita var internationellt inriktad. Under studietiden praktiserade hon i Schweiz och till hennes vänner hörde flera utländska arkitekter som jobbade i Helsingfors. Tillsammans med Helvi Sipilä var hon med om att grunda en lokalavdelning för FN:s kvinnofond Unifem i Esbo-Grankulla. Hon verkade också inom Soroptimisterna.

Hon reste mycket på semestrarna och med olika arkitektgrupper. Resorna gav henne möjlighet att se nya platser och träffa nya människor. Det var viktigt för henne också under de semestrar hon tillbringade i hemlandet med båt i skärgården samt med bil i Kuusamo och Lappland. Sin fritid tillbringade hon gärna tillsammans med sin man ingenjör Kaj Hausen och sina tre barn. Brita rörde sig gärna i naturen, hon var verksam som scout i Grankullorna under skoltiden. Hon var också en ivrig skidåkare och både hennes man och barn hade det jobbigt att hänga med i Grankulla, Noux och Lappland, bland annat på femfjällsturen i Äkäslompolo år 1971. Också på somrarna blev det långa vandringar. Under en seglats till Bornholm sommaren 1978 märkte familjen att allting inte stod rätt till då mamma blev efter på promenaderna. Hon hade insjuknat i en långsamt men stadigt framskridande MS - multipel skleros.

Brita Hausen var mycket intresserad av konst och speciellt av färger. Hon målade själv främst akvareller och var med om att grunda konstföreningen Valon Aamu för Esbo stads personal. Målandet blev en viktig hobby då andra aktiviteter blev allt svårare att upprätthålla.

HENRIK HAUSEN