Hedman, Werner

F. 4.12.1910

D. 15.4.1993

 

Werner Sanfrid Hedman avled den 15 april 1993 i Uleåborg. Han var född den 4 december 1910. Med honom gick en äkta Uleåborgssvensk i femte generation ur tiden. 

Studentexamen avlade Werner Hedman vid Svenska Privatskolans fortsättningsklasser i Uleåborg 1929. Odont. lie. blev han 1934. Under åren 1935-1978 verkade han som tandläkare i sin hemstad och som en kunnig sådan skaffade han sig en stor bekantskapsoch patientkrets. Han var synnerligen uppskattad i bägge språkgrupperna I Uleåborg. Under krigsåren verkade Hedman vid olika fältlasarett och erhöll flere utmärkelsetecken samt sanitetskaptens grad år 1943. Hans engagemanginom Finlands tandläkarförbund, Tandläkarföreningen i Uleåborg samt norra Finlands tandläkarförbund förlänade Werner Hedman Finlands tandläkarförbunds förtjänsttecken i silver och guld samt dess standar. 

Dessutom var Werner Hedman hedersmedlem i ett otal föreningar och sammanslutningar i Uleåborg, ss tennisoch bridgeklubben, Tandläkarföreningen samt Handelsgillet. Under en tid verkade han även som ordförande för Alma och K.A. Snellman-stiftelsen. 

Inom den svenska kretsen i Uleåborg var Werner Hedman en ledande gestalt. Speciell omtanke visade han alltid Svenska Privatskolan i Uleåborg. Han var mångårig direktionsmedlem för svenska skolan och styrelsemedlem I föreningen Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg r.f. Werner ställde ofta frågan när han tittade in på skolan: "Hur går detför skolan?" Han hade upplevt de tider när Svenska Privatskolan hade det verkligen problematiskt. Men Werner Hedman tog även del av Svenska Barnträdgårdens och Svenska Elevhemmets verksamhet på orten. Inom lokalavdelningen för Svenska folkpartiet i Uleåborg var han hedersordförande. 

Under de sista levnadsåren kom ett ökat intresse för Uleåborgs historia att uppta "Wännis" fritid. 

Vi lyser frid över Werner Hedmans minne.

 

CARL-ERIK SILVANDER