Hedström, Dagny

Den 20 september 1971 avled handarbetslärarinnan, museiföreståndarinnan Dagny Hilja Irene Hedström, f. Appelberg, i Nykarleby. Hon var född den 20 april 1893 i Helsingfors och vid sin död sålunda 78 år gammal. Fru Hedström hade ursprungligen utbildat sig vid Nykarleby seminarium för folkskollärarinnans kall, men hennes stora intresse för att hos eleverna kunna utveckla handens och ögats skicklighet ledde henne in på handarbetslärarinnans bana. Efter grundliga studier verkade hon som lärare i handarbete i Vörå folkhögskola 1917–19, vid en praktisk skola för flickor i Vasa 1924–25, i Nykarleby frdn 1936, vid seminariets övningsskola från 1940 in på sextiotalet.
Dagny Hedströms namn är även knutet till Zachris Topelius barndomshem Kuddnäs, där hon under en lång följd av år var föreståndarinna till år 1952. Hon tillhörde kretsen av dem som i tiden utgav den populära sångsamlingen "Sjung". Av stort värde var att hon efter sin makes död utgav Einar Hedströms intressanta Nykarleby-skildring "Nykarleby, min barndoms och min ungdomsstad".