Hedström, Gustaf

f. 11.5.1852
d. 3.4.1923

Den 3 april avled f. d. direktorn för Nykarleby seminarium Gustaf Hedström. Han var född i Jakobstad den 11 maj 1852. Efter att ha blivit student avlade · han filosofiekandidatexamen 1873 och utbildade sig sedan i eget land och i Tyskland till gymnastiklärare. 1876 utnämndes han till lektor i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby seminarium. 1905–11 var han nämnda läroanstalts direktor.

Direktor Hedströms undervisning var redig och klar. Där lyste under de avmätta orden och satserna en värme, som gjorde arbetet fruktbärande. Hans huvudintresse var gymnastiken. Såsom ung hade han vid Mauritz Waenerbergs sida som varit med om att grundlägga Helsingfors gymnastikklubb, vars hedersledamot han var. Såsom gymnastiklärare hade han det rätta greppet på sitt ämne: många av hans elever blev utmärkta gymnaster och skickliga gymnastiklärare. Sin direktorstjänst skötte han på ett synnerligen framstående sätt. Han hade detta fasta och säkra omdöme, detta behärskade lugn och den opartiska rättrådighet, som fordras av en ledare. Såväl lärare som elever såg därför upp till honom som den rättmätige förmannen.

Direktor Hedströms insikter och intresse för allmänna värv togs tidigare flitigt i anspråk. Han var sålunda medlem i flere statskommittéer. Han arbetade med i det kommunala livet i Nykarleby, och han tog del i det fria folkbildningsarbetet. Och från trycket har han utgett en handledning i teckningsundervisningen och en lärobok i naturkunskap, av vilka i synnerhet den senare fått en vidsträckt och välförtjänt spridning. Hos sina f.d. elever skall direktor Hedström leva i tacksam hågkomst. Minnet av honom är ljust och glatt, såsom livet för honom själv tedde sig. Må den vördade läraren vila gott efter en idog och strävsam arbetsdag!

A. J.