Helenius, Harry

f. 31.12.1908
d. 2.7.1987

Rektor Harry A. Helenius avled den 2 juli 1987 i Helsingfors. Han föddes i Snappertuna 31.12.1908 och blev student från Svenska normallyceum 1928. Vid Helsingfors universitet avlade han fil.kand.-examen 1934 med germansk filologi som huvudämne. Samma år blev han fil.mag .

Största delen av sin lärargärning fullgjorde han i sin egen gamla skola. Han var äldre lektor i tyska och franska vid Svenska normallyceum 1938-45, överlärare 1945-72, prorektor 1949-58 och rektor 1958-72. Han verkade även som lärare i tyska och franska vid olika läroverk och vid Helsingfors svenska arbetarinstitut. Han utgav ett flertal läroböcker i tyska.

Rektor Helenius stora fritidsintresse var idrotten. Han var generalsekreterare i Finlands olympiska kommitté 1935-38, ordförande i Finlands kanotförbund 1945-54, kommodor i Finlands kanotförbund 1945-48 samt viceordförande i Internationella kanotförbundet på femtiotalet. Han var ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) 1942-46 och viceordförande i Finlands läroverksrektorers förbund 1959-68.

Harry A. Helenius åtnjöt en mycket stor aktning bland sina kolleger och bland sina elever. Vid hans pensionering som rektor år 1972 kunde man allmänt vittna om vilken harmonisk arbetsmiljö han lyckats skapa i skolan. Ett uttryck för denna stora uppskattning var att han kort innan han gick bort av föreningen Forna normallyceister utsågs till "Årets nors". Till sin militära grad var Harry A. Helenius kapten.

(Hbl)