Helleman, Jarl

Född: 4.11.1920 i Köpenhamn.
Död: 25.2.2010.

Filosofie licentiat Frode Jarl Hellemann, tidigare vd på förlaget Tammi, är död. Han skulle ha fyllt 90 år i november. Hellemann föddes i Köpenhamn den 4 november 1920.
Han var sedan 1945 knuten till Tammis förlag och sedan 1968 förlagets verkställande direktör. Han är känd som mannen som grundade Tammis klassikerserie Gula biblioteket. Hellemann fortsatte att välja böcker till serien långt efter att han gått i pension. Den legendariske förläggaren var själv författare och har bland annat skrivit memoarerna Lukemisen alkeet och Kustantajan näkökulma.
Jarl Hellemann var en av de sista stora förläggarna och han kom in i mitt liv för drygt sextio år sedan. Han besökte min mor, som var litterär agent i Stockholm. Det måste ha varit 1946. Jag var gymnasist och beundrade den elegante unge mannen i tweedkavaj. Han talade om alla författare som var mina idoler, som Hemingway, Steinbeck, Sartre och många andra.
Min beundran utökades till en livslång vänskap när jag så småningom själv blev förläggare. Jalle, som alla kallade honom, hade den sällsynta förmågan att förena en utgivning av både litterära mästerverk och debutanter med vardagsnära fackböcker på alla nivåer. Gula serien, som han ensam redigerade, med översättningar av författare som just Hemingway, Steinbeck, Faulkner och Graham Greene, Italo Calvino och James Joyce har hunnit bli legendarisk.
Men lika viktigt ur ekonomisk synpunkt var hans utgivning av Berlitz reseböcker, praktiska handböcker och inte minst det stora uppslagsverket Media.
Allt gjorde Jalle med samma lätthet och självklarhet. Han hade vad man skulle kalla nästan absolut gehör när det gällde att välja ”rätt” böcker, det vill säga böcker som skänkte både glans och pengar åt förlaget Tammi, som han var trogen under hela sitt liv.
Vi träffades under alla dessa år inte minst på bokmässor i Frankfurt, London och Los Angeles – överallt var Jalle välkänd och respekterad, där han på sitt tystlåtna sätt umgicks med all världens förläggare och därmed lyckades få rätten till många åtråvärda böcker.
Jalle vara snabb och målinriktad när det gällde. När han en gång besökte mig i Stockholm, hörde vi på radio vem som just blivit årets Nobelpristagare. Jalle frågade om han kunde låna en telefon. Efter fem minuter återvände han och sa att han just köpt rättigheterna till årets Nobelpristagares böcker.
Vi umgicks även utanför yrket med Jalle och hans Marjatta. Där ingick besök på Svartskär, den vackra holmen i yttersta havsbandet. Han var lika hemma där i skärgården som i de internationella salongerna. Huvudattraktionen, förutom den milsvida utsikten var Jalles ”Solöga” -lika perfekt tillagad som allting annat han gjorde.
När Jalle sålde Svartskär häromåret sa han litet sorgset: ”Nu blir det inget mer Solöga”. Jalle var en av de sista stora förläggarna även mätt med internationella mått. Han satte sin personliga prägel på utgivningen, med den nyfikenhet och kreativitet som är en förutsättning för yrket och inte minst med den humanistiska bildning som hör till. Sådana förläggare finns snart inte mer.

Per I. Gedin